Cleaning Season 3: Crab's speech

  • Mã TP: LTT-7
  • Sơn dầu / 2018
  • C 100 × R 100 × S 3 cm
Giới thiệu
Giá đề nghị
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
40
Lượt xem
0
Yêu thích

Giới thiệu tác giả

Tác phẩm cùng tác giả

Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in

Tác phẩm cùng loại

Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$870
Bản in
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.