Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Siêu thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Làng quê trên những áng mây - No5
Làng quê trên những áng mây - No5
Acrylic / 2019 / C 90 × R 90
Thừa Thiên Huế
$957
Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Mùa trăng
Mùa trăng
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
$7,609
Văn Thù bồ tát
Văn Thù bồ tát
Acrylic / 2018 / C 100 × R 73
$957
Cho thuêBản in
Nỗi lòng tháng bảy
Nỗi lòng tháng bảy
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Thái Nguyên
$870
To The West
To The West
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Phóng sinh
Giới thiệu
Phóng sinh
Sơn dầu / 2005 / C 110 × R 110
Thái Nguyên
Shopping
Shopping
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 150
$4,043
Cho thuêBản in
An Thường công chúa
Giới thiệu
An Thường công chúa
Lụa / 2016 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Thu xanh
Giới thiệu
Thu xanh
Acrylic / 2009 / C 120 × R 90
Thái Nguyên
Tiếng khèn đêm
Tiếng khèn đêm
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 122 × R 70
$1,087
Cho thuêBản in
Vũ điệu tình sen
Vũ điệu tình sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$652
Làng quê trên những áng mây - No4
Làng quê trên những áng mây - No4
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Thừa Thiên Huế
$1,087
An Tư công chúa
Đã bán
An Tư công chúa
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Seduction
Seduction
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in