Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Siêu thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Từ thức gặp Tiên
Từ thức gặp Tiên
Sơn dầu trên Toan / 2006 / C 150 × R 200
$1,304
Cho thuê
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$6,522
Vượt vũ môn
Vượt vũ môn
Sơn dầu trên Toan / 2011 / C 60 × R 80
$304
Cho thuê
Inside-Out
Inside-Out
Acrylic / 2020 / C 30 × R 40
$435
Bản in
Siêu thoát
Siêu thoát
Sơn dầu trên Toan / 1993 / C 80 × R 60
$304
Cho thuê
Vũ điệu tình sen
Đã bán
Vũ điệu tình sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$1,087
Lặng
Lặng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
$870
After the pandemic
After the pandemic
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 40
$826
Cho thuêBản in
Perfect-Love
Perfect-Love
Acrylic / 2020 / C 30 × R 30
$217
Bản in
Safe
Safe
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
$348
Cho thuêBản in
Hiệu ứng cánh bướm 2
Hiệu ứng cánh bướm 2
Sơn / 2020 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$413
Tạo dáng
Tạo dáng
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 160 × R 120
$2,565
BIỂN ĐỘNG  2  .  Rough sea  2
BIỂN ĐỘNG 2 . Rough sea 2
Acrylic / 2016 / C 80 × R 100
$1,739
LỜI CẢNH BÁO    .The warning
LỜI CẢNH BÁO .The warning
Sơn dầu / 2013 / C 100 × R 100
$2,174
Làng quê trên những áng mây
Làng quê trên những áng mây
Acrylic / 2019 / C 90 × R 90
Thừa Thiên Huế
$957
Tắm
Tắm
Acrylic / 2019 / C 80 × R 180
$2,174
Bản in
An Thường Công Chúa (No.2)
Giới thiệu
An Thường Công Chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
An Thường công chúa
Đã bán
An Thường công chúa
Lụa / 2016 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$5,217
Cho thuêBản in
Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Freedom Bird
Freedom Bird
Màu nước / 2020 / C 29.7 × R 21
$15
Bản in
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Dự cảm
Dự cảm
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 130 × R 89
$2,609
Cho thuêBản in
An Tư công chúa
Đã bán
An Tư công chúa
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sự trở về của đàn trâu
Sự trở về của đàn trâu
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 40 × R 50
$826
Cho thuêBản in