Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Đời sống nông thôn 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Góc quê
Góc quê
Acrylic / 2018 / C 70 × R 90
$522
Cho thuê
Nắng sớm (Bản in 6/17)
Nắng sớm (Bản in 6/17)
Khắc axit / 2009 / C 13 × R 18
Lạng Sơn
$35
Cho thuê
Chợ nhóm ngày giáp Tết
Chợ nhóm ngày giáp Tết
Lụa / 2019 / C 77 × R 117
$1,304
Cánh đồng lúa
Đã bán
Cánh đồng lúa
Tổng hợp / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Thường nhật
Thường nhật
Màu nước / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Góc nhà sàn
Góc nhà sàn
Acrylic trên lụa / 2012 / C 66 × R 94
Thái Nguyên
$870
Tôm đồng
Tôm đồng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$565
Gió nồm
Gió nồm
Acrylic / 2019 / C 62 × R 122
$652
Cánh đồng muối
Cánh đồng muối
Sơn / 2019 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
$696
Cho thuêBản in
Trưa tháng Hai
Giới thiệu
Trưa tháng Hai
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 100
Thái Nguyên
Ngõ quê chiều hè
Ngõ quê chiều hè
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$783
Cho thuêBản in
Vị quê thơm thảo
Vị quê thơm thảo
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$609
Sen Trắng
Sen Trắng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$565
Hương quê
Hương quê
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Góc quê 4
Góc quê 4
Acrylic trên lụa / 2018 / C 70 × R 90
$522
Cho thuê
Góc quê 9
Góc quê 9
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$391
Cho thuê
Lối về
Lối về
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$304
Trưa vắng (bản in 8/9)
Trưa vắng (bản in 8/9)
Khắc gỗ / 2006 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$152
Cho thuê
Đợi mùa
Đợi mùa
Sơn dầu / 2014 / C 69 × R 89
Thái Nguyên
$1,304
Ngày mới
Ngày mới
Acrylic / 2019 / C 80 × R 110
$435
Cho thuêBản in
Cửa mở ra rừng
Cửa mở ra rừng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 93 × R 73
Thái Nguyên
$1,304
Đồng quê nuôi tôi lớn
Đồng quê nuôi tôi lớn
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 90
Thái Nguyên
$1,739
Ngõ quê
Ngõ quê
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Xe bò "chuyến xe nông thôn"
Xe bò "chuyến xe nông thôn"
Màu nước / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
$522
Cho thuêBản in
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê
Phố Cáo ngày xuân
Phố Cáo ngày xuân
Canvas / 2019 / C 70 × R 50
$652
Góc quê ngoại
Góc quê ngoại
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Vạt nắng chiều
Vạt nắng chiều
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
$348
Cho thuê
Nắng sân chùa
Nắng sân chùa
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Những chiếc nón trắng
Những chiếc nón trắng
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$304
Góc hạnh phúc
Góc hạnh phúc
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$304
Bản in