Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Tả thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hoa nở trước hiên nhà
Hoa nở trước hiên nhà
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$217
Cho thuêBản in
Hoa vô thường 02
Hoa vô thường 02
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Bình minh trên biển
Bình minh trên biển
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 158
Bình Thuận
$522
Cho thuêBản in
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cuối mưa 2
Cuối mưa 2
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Tuyên Quang
$478
Cho thuêBản in
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Huế mưa
Huế mưa
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 60 × R 80
$304
Hoa loa kèn
Hoa loa kèn
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 90
$1,000
Ánh trăng
Ánh trăng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 70 × R 70
Thái Nguyên
$783
Đây những bờ suối vắng
Đây những bờ suối vắng
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 40
$652
Bản in
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Bình Thuận
$348
Bản in
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cá Koi
Cá Koi
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 65 × R 65
$1,000
Di sản văn hóa
Di sản văn hóa
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 80 × R 100
$652
Cho thuê
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Mẹ quê
Mẹ quê
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 60 × R 80
$304
Cho thuê
Đồng xanh
Đồng xanh
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
$870
Bản in
Dấu mùa phai
Dấu mùa phai
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$217
Cho thuêBản in
Hoa Thanh Long
Hoa Thanh Long
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Tuyên Quang
$261
Cho thuêBản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Ngày mùa
Ngày mùa
Sơn dầu trên Toan / 2005 / C 80 × R 100
$652
Cho thuê
Sen và tĩnh vật 4
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
$870
Cho thuêBản in
Chú chuột chiếc bình và tấm vải điều
Chú chuột chiếc bình và tấm vải điều
Acrylic / 2020 / C 73 × R 60
Thừa Thiên Huế
$348
Bản in
Xuân về
Xuân về
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Hái Lộc
Hái Lộc
Chất liệu mới / 2020 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
$130
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Hoa sen 1
Hoa sen 1
Sơn dầu / 2019 / C 73 × R 92
$435
Tĩnh vật 2
Đã bán
Tĩnh vật 2
Lụa / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
Màu nước / 2018 / C 76 × R 56
Tuyên Quang
$478
Cho thuêBản in
Cuối mưa 1
Cuối mưa 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Tuyên Quang
$261
Cho thuêBản in
Hoa hồng
Hoa hồng
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 70
$826
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
$2,391
Cho thuêBản in
Rừng nắng
Rừng nắng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 60 × R 80
Sóc Trăng
$341
Cho thuêBản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu bột / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
$522
Mùa xuân
Mùa xuân
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 90
$435
Nhuỵ
Nhuỵ
Lụa / 2018 / C 76 × R 92
$1,522
Cho thuêBản in
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Những đóa mong manh
Những đóa mong manh
Màu nước / 2019 / C 54 × R 39
Hà Nội
$261
Cho thuêBản in
Quà quê
Quà quê
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$652
Cho thuêBản in