Đỗ Đình Miền

Gallery nghệ sỹ
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 45 × R 30
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Nắng hè
Nắng hè
Sơn mài / 2017 / C 45 × R 75
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
Đất lành
Đất lành
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 90
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140