Sen 2

  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
34
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Đỗ Đình Miền, hội họa, tranh ngang, sơn mài, sơn mài trên gỗ, tranh sơn mài, hoa, hoa sen, sen trắng, tranh sen sơn mài, hiện thực, tranh ngang, tranh vẽ, tranh sáng tác....
Xem thêm

Thể loại: Hội họa
Chủ đề: Cây cốiHoa
Chất liệu: Sơn mài

Artist information

Hiện là Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam
Đã tham gia nhiều cuộc triển lãm trong nước
Đỗ Đình Miền

Works by the same artist

Works of the same type

Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.