Artists...
Types...
Cây cối 
×
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Trong vườn 3
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Mùa hạnh phúc
Mùa hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Dã quỳ vào đông
Dã quỳ vào đông
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Chuối sau hè
Chuối sau hè
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 58 × R 44
Quảng Ngãi
Tĩnh vật mùa hè
Tĩnh vật mùa hè
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 68 × R 58
Quảng Ngãi
Sen muộn
Sen muộn
Acrylic / 2020 / C 87 × R 105
Bình An
Bình An
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bạch điệp
Bạch điệp
Acrylic / 2020 / C 50 × R 40
Đêm xanh
Đêm xanh
Sơn dầu / 2019 / C 53 × R 57
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Trong vườn 2
Trong vườn 2
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Hoa phong lan
Hoa phong lan
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 50 × R 38
Quảng Ngãi
Sen
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Chuyển mùa
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Bình hoa tường vy
Bình hoa tường vy
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 53 × R 44
Quảng Ngãi
Sáng Thu bên Hồ Tây
Sáng Thu bên Hồ Tây
Canvas / 2020 / C 100 × R 120
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Cho thuêBản in
Chuối quê nhà
Chuối quê nhà
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 57 × R 46
Quảng Ngãi
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Sen
Sen
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Xuân sớm
Xuân sớm
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Đêm
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Ngày Sum vầy
Ngày Sum vầy
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Tình sen
Tình sen
Acrylic / 2020 / C 90 × R 120
Trăng lên
Trăng lên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
bến quê
bến quê
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Không đề 2
Đã bán
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Bản in
Sen tàn
Sen tàn
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Đêm trắng
Đêm trắng
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 60
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Nhà hiền triết
Nhà hiền triết
Sơn dầu / 2019 / C 65 × R 92.2
Lặng
Lặng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Sắc Thu
Sắc Thu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Cho thuêBản in