Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Tắm Trăng
Tắm Trăng
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Trung thu
Trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
Vườn hoa
Vườn hoa
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Bình Minh Vàng
Bình Minh Vàng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 75
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Sen 05
Sen 05
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Nắng hồng
Nắng hồng
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 210
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Vườn hoa 2
Vườn hoa 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Tuổi thơ tôi 1
Tuổi thơ tôi 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
tĩnh vật: sen
tĩnh vật: sen
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuê
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Sen
Sen
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Đường về làng
Đường về làng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Hoa xuân
Đã bán
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Chân dung
Chân dung
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60