Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Hoa 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tĩnh vật ngày xanh
Tĩnh vật ngày xanh
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
$304
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 50 × R 50
$261
Ngày lạnh
Đã bán
Ngày lạnh
Sơn dầu / 2019 / C 45 × R 90
Đắk Lắk
Thân cò
Thân cò
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
$522
Chiều hạ vắng
Đã bán
Chiều hạ vắng
Chất liệu mới / 2018 / C 60 × R 80
$957
Bản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu bột / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
$522
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100
$1,609
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 78 × R 52
$261
Hút Mật (bản in)
Hút Mật (bản in)
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
$62
Bản in
Sáng tinh sương
Đã bán
Sáng tinh sương
Chất liệu mới / 2018 / C 78 × R 108
$739
Bản in
Mẫu đơn đỏ
Mẫu đơn đỏ
Acrylic / 2018 / C 60 × R 80
Thái Nguyên
$239
Sắc hương mùa hạ 1
Sắc hương mùa hạ 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$304
Cho thuêBản in
Hoa nở trước hiên nhà
Hoa nở trước hiên nhà
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$217
Cho thuêBản in
Soi bóng
Đã bán
Soi bóng
Chất liệu mới / 2018 / C 106 × R 76
$739
Bản in
Những đóa mong manh
Những đóa mong manh
Màu nước / 2019 / C 54 × R 39
Hà Nội
$261
Cho thuêBản in
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 82
Quảng Ninh
$304
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2016 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130
Hoa Xuyến Chi 3
Hoa Xuyến Chi 3
Sơn dầu / 2018 / C 60 × R 60
$326
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 56 × R 56
Hà Nội
$326
Cho thuêBản in
Hoa Thiên Điểu
Hoa Thiên Điểu
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
$58
Bản in
Vấn vương mùa cũ
Vấn vương mùa cũ
Màu nước / 2019 / C 78 × R 54
Hà Nội
$413
Cho thuêBản in
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 70
Hải Dương
$348
Vũ điệu tình sen
Vũ điệu tình sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$652
Tình mẹ chở che
Tình mẹ chở che
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hà Nội
$435
Bản in
Xúc cảm hoa
Đã bán
Xúc cảm hoa
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
sắc hạ
Đã bán
sắc hạ
Acrylic / 2019 / C 115 × R 115
$587
Sau cơn mưa
Đã bán
Sau cơn mưa
Chất liệu mới / 2018 / C 109 × R 79
$1,000
Bản in
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Thoát
Đã bán
Thoát
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
$1,000
Bản in
Dấu mùa phai
Dấu mùa phai
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$217
Cho thuêBản in
Hồn hoa ở lại
Đã bán
Hồn hoa ở lại
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
$826
Bản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$522
Tĩnh vật với hoa sen
Tĩnh vật với hoa sen
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348