Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh ngang 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nude 64.18
Nude 64.18
Giấy Dó / 2018 / C 47 × R 62
Hoa 61.18
Hoa 61.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 28.17
Nude 28.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Chân dung 5.16
Chân dung 5.16
Sơn dầu / 2016 / C 60 × R 80
Nude 49.18
Nude 49.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 29.17
Nude 29.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Trong vườn 2
Trong vườn 2
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Tuổi thơ tôi 3
Tuổi thơ tôi 3
Sơn mài / 2020 / C 58 × R 88
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Trăng không tròn
Trăng không tròn
Acrylic / 2018 / C 120 × R 140
Trừu tượng 26.15
Trừu tượng 26.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Sự chuyển sinh
Sự chuyển sinh
Acrylic / 2015 / C 130 × R 200
Nude 16.16
Nude 16.16
Sơn dầu / 2016 / C 54 × R 73
Biển chiều
Biển chiều
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Nude 54.15
Nude 54.15
Lụa / 2015 / C 57 × R 77
Đêm
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Nude 24.17
Nude 24.17
Giấy Dó / 2017 / C 25 × R 35
Nude 54.18
Nude 54.18
Than / 2018 / C 48 × R 63
Nude 53.15
Nude 53.15
Acrylic / 2015 / C 68 × R 100
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Nude 48.18
Nude 48.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Cánh đồng ruộng muối quê 3
Cánh đồng ruộng muối quê 3
Tổng hợp / 2021 / C 60 × R 82
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Hoa biển
Hoa biển
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Nude 32.15
Nude 32.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Nude 51.18
Nude 51.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn dầu / 2016 / C 130 × R 200
Nude 42.15
Nude 42.15
Lụa / 2015 / C 40 × R 60
Nude 32.16
Nude 32.16
Sơn mài / 2016 / C 43 × R 50.5
Nude 30.16
Nude 30.16
Than / 2016 / C 34 × R 49
Luân hồi
Luân hồi
Sơn dầu / 2015 / C 130 × R 200
Nude 33.16
Nude 33.16
Màu nước / 2016 / C 34 × R 49
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Nude 24.16
Nude 24.16
Sơn dầu / 2016 / C 37 × R 55
Nude 41.17
Nude 41.17
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
Đám rước 46.14
Đám rước 46.14
Acrylic / 2014 / C 115 × R 147
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Hai chị em 29.15
Hai chị em 29.15
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 150
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Nude 55.18
Nude 55.18
Than / 2018 / C 40 × R 57
Nude 50.18
Nude 50.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Chiều Pù Luông
Chiều Pù Luông
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 100
Hải Phòng