Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hải Phòng 3
Hải Phòng 3
Bột màu trên giấy / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Chiều bên giếng quê
Chiều bên giếng quê
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,217
Mùa nhớ 1
Đã bán
Mùa nhớ 1
Màu nước / 2019 / C 68 × R 114
Vào nhà đi xuân
Vào nhà đi xuân
Lụa / 2020 / C 42 × R 42
$652
Cho thuê
Mùa hoa cải
Mùa hoa cải
Màu nước / 2017 / C 38 × R 52
$174
Đu đủ vườn nhà
Đu đủ vườn nhà
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Gió sông Hồng
Gió sông Hồng
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 90
Chồi xuân
Chồi xuân
Màu nước / 2020 / C 30 × R 62
$217
Hà Giang 4
Hà Giang 4
Bột màu trên giấy / 2019 / C 104 × R 39
Hà Nội
$117
Mùa xuân
Mùa xuân
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Giang 1
Hà Giang 1
Bột màu trên giấy / 2019 / C 30 × R 53
Hà Nội
$65
BIỂN ĐỘNG 1
BIỂN ĐỘNG 1
Acrylic / 2016 / C 100 × R 80
$1,739
Thu về
Đã bán
Thu về
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 80
$435
Bản in
Tý Hợi chuyển giao
Tý Hợi chuyển giao
Màu nước / 2019 / C 30 × R 30
$130
Hái Sen
Hái Sen
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Tàn phai
Đã bán
Tàn phai
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Xuân thì
Xuân thì
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 90 × R 70
$826
Xuân về bên cửa sổ
Xuân về bên cửa sổ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$522
Bản in
Xuân tàn
Xuân tàn
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
$174
Nude nằm võng
Nude nằm võng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Cô gái áo dài đỏ
Cô gái áo dài đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 50
$522
Bản in
Góc sân và giàn Bầu
Góc sân và giàn Bầu
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$913
Cho thuê
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Mùa nhớ 2
Mùa nhớ 2
Màu nước / 2019 / C 46 × R 114
$522
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Chơi nhảy dây
Chơi nhảy dây
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Tĩnh vật với hoa Lan
Tĩnh vật với hoa Lan
Sơn mài / 2019 / C 65 × R 100
$1,130
Tĩnh vật hoa Pense
Tĩnh vật hoa Pense
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 80
$435
Bản in
Hải Phòng 2
Hải Phòng 2
Bột màu trên giấy / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Hà Giang 2
Hà Giang 2
Bột màu trên giấy / 2019 / C 31 × R 52
Hà Nội
$65
Xuân về
Xuân về
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
ĐÊM PHỐ CỔ
ĐÊM PHỐ CỔ
In độc bản / 1991 / C 20 × R 30
$652
Hướng dương và quả
Hướng dương và quả
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
$152
Bản in
Hà Giang 3
Hà Giang 3
Bột màu trên giấy / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Chiều qua bản (No2)
Chiều qua bản (No2)
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$739
Treo đèn
Treo đèn
Sơn mài / 2019 / C 65 × R 100
$1,130
Cho thuê