Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Mùa hè 1
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hoa chuối rừng
Hoa chuối rừng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 100
$1,826
Vườn xưa
Vườn xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 150
$4,043
Sen 04
Sen 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$304
Hai chị em Chức Nữ
Hai chị em Chức Nữ
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 80 × R 60
$304
Cho thuê
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Du xuân
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn
Acrylic / 2019 / C 80 × R 170
$1,087
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Sen Tây Hồ
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Ngày mùa
Ngày mùa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,913
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Nắng hè
Nắng hè
Sơn mài / 2017 / C 45 × R 75
Bóng chiều xưa
Bóng chiều xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$10,435
Sớm mai
Sớm mai
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 140
$4,565
Trong vườn quê
Trong vườn quê
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 100 × R 80
$652
Trước giờ đi biển
Trước giờ đi biển
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 120
Hải Phòng
$913
Chức nữ
Chức nữ
Sơn dầu trên Toan / 2014 / C 100 × R 80
$652
Cho thuê
Phố cũ 2
Phố cũ 2
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$804
Mùa thu
Mùa thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$435
Sen 03
Sen 03
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$304
Thạch Thảo
Đã bán
Thạch Thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Ngày dài 3
Ngày dài 3
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Xóm chài ven đô
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Biển nhớ 2
Biển nhớ 2
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Thiếu nữ Hà Giang
Thiếu nữ Hà Giang
Sơn mài / 2006 / C 80 × R 80
$14,957
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Cọ xanh
Cọ xanh
Sơn mài / 2019 / C 135 × R 330
$173,913
Dĩ vãng huy hoàng
Dĩ vãng huy hoàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$11,739
Đây những bờ suối vắng
Đây những bờ suối vắng
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 40
$652
Bản in
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Bản in
Time 29
Time 29
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 80
$478
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 110
$10,435
Time 30
Time 30
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$435
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Tiên Dung
Tiên Dung
Sơn dầu trên Toan / 2003 / C 100 × R 80
$652
Cho thuê
Đồng xanh
Đồng xanh
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
$870
Bản in
Khoảng lặng 2
Khoảng lặng 2
Lụa / 2016 / C 97 × R 67
$1,522
Cho thuêBản in
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304