Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nắng
Giới thiệu
Nắng
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Baby
Baby
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
$152
Góc phố Hàng Lược (Seri mùa bàng thay lá)
Góc phố Hàng Lược (Seri mùa bàng thay lá)
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
Cho thuêBản in
Lưng chừng núi
Đã bán
Lưng chừng núi
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
$870
Nude nằm võng
Nude nằm võng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Lối vắng
Lối vắng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
Tĩnh vật Sen đào
Tĩnh vật Sen đào
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Cúc vàng
Cúc vàng
Acrylic / 2017 / C 53 × R 47
$174
Hoa Sen trắng
Hoa Sen trắng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Selfie
Giới thiệu
Selfie
Mực / 2018 / C 50 × R 40
Hương Sen đêm
Hương Sen đêm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
Bến chiều
Bến chiều
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$217
Nắng ấm vùng cao
Đã bán
Nắng ấm vùng cao
Acrylic / 2020 / C 70 × R 90
$1,087
TĨNH VẬT  . Still life
TĨNH VẬT . Still life
Sơn dầu / 2007 / C 90 × R 65
$1,087
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Hoạ mi vàng
Hoạ mi vàng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
$152
Cơn mưa xa
Cơn mưa xa
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 90
$283
Cho thuêBản in
Người níu giữ nụ hôn
Người níu giữ nụ hôn
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
$652
Hoa hồng 1
Hoa hồng 1
Acrylic / 2020 / C 30 × R 40
$109
Bản in
Sen chiều Hồ Tây
Sen chiều Hồ Tây
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
Trưa vắng
Trưa vắng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$174
Bản in
Về cội
Về cội
Acrylic / 2017 / C 56 × R 40
$174
Bản in
Lạc
Giới thiệu
Lạc
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
Hạ vàng
Hạ vàng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
$152
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Hoạ mi đỏ
Hoạ mi đỏ
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
$152
Cúc vàng
Cúc vàng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 33
$130
Sen muộn
Sen muộn
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 120
$435
Cho thuê
Mơ về hạnh phúc
Mơ về hạnh phúc
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 80
Bình Dương
$522
Cho thuêBản in
Phong cảnh cao nguyên
Phong cảnh cao nguyên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$174
Bản in
Vẫy Vùng
Vẫy Vùng
Màu nước / 2020 / C 56 × R 76
$1,304
Cho thuêBản in
Bình hoa lê
Bình hoa lê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
$326
Lối Xưa
Lối Xưa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 80