Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
CƠN GIÓ
CƠN GIÓ
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Hoa muồng bên đồi chè
Hoa muồng bên đồi chè
Tổng hợp / 2020 / C 60 × R 70
Cho thuêBản in
Chiếc rèm xanh
Chiếc rèm xanh
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Tình Mẹ
Tình Mẹ
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Hải Phòng
Bản in
SUỐI YẾN VÀO THU
SUỐI YẾN VÀO THU
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 150
Cho thuêBản in
Sen Hồng
Sen Hồng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Chợ Cá
Chợ Cá
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
PHÍA SAU BỤI GAI
PHÍA SAU BỤI GAI
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 160
Cho thuêBản in
Chiều thu Hà Nội
Chiều thu Hà Nội
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 160
MÙA SEN
MÙA SEN
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Nơi xa lạ
Đã bán
Nơi xa lạ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 140
Cao Bằng
Hoa Hồng Đỏ
Hoa Hồng Đỏ
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
MỘT SỚM MÙA THU
MỘT SỚM MÙA THU
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Miền Sơn cước 4
Miền Sơn cước 4
Sơn dầu / 2021 / C 40 × R 60
Cao Bằng
Hương Mùa Thu
Hương Mùa Thu
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 120
Hoa đậu ván trắng
Hoa đậu ván trắng
Acrylic / 2020 / C 73 × R 92
Lạng Sơn
Bản in
Cuối hạ
Cuối hạ
Khắc gỗ / 2021 / C 70 × R 50
Bản in
Những ngày hạ buồn
Những ngày hạ buồn
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 70 × R 90
Cho thuêBản in
sắc xuân
sắc xuân
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Bên hiên nhà
Bên hiên nhà
Bản in khắc gỗ / 2021 / C 80 × R 40
Cao Bằng
Hương Mùa Thu
Hương Mùa Thu
Acrylic / 2021 / C 70 × R 60
NẮNG THU
NẮNG THU
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Thời Gian
Thời Gian
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Thêu hoa dệt lá
Thêu hoa dệt lá
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Chiều hoàng hôn
Chiều hoàng hôn
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Bên ô cửa 02
Bên ô cửa 02
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Cho thuê
Ngõ nắng
Ngõ nắng
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 100
Nắng mùa thu
Nắng mùa thu
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Hoa nắng
Hoa nắng
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Tuyên Quang
Ban mai lặng lẽ
Ban mai lặng lẽ
Canvas / 2021 / C 95 × R 73
Cho thuêBản in
Ngày ấm êm
Ngày ấm êm
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 90 × R 70
Hà Nội
Em bé vùng cao
Em bé vùng cao
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Miu và bình hoa
Miu và bình hoa
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60