Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Tuổi thơ tôi 1
Tuổi thơ tôi 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
LĂNG TỰ ĐỨC
LĂNG TỰ ĐỨC
Màu nước / 2020 / C 42 × R 29
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mai vàng
Mai vàng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
PHONG CẢNH TÂY BẮC
PHONG CẢNH TÂY BẮC
Màu nước / 2020 / C 15 × R 168
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Trong vườn 2
Trong vườn 2
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Đêm Đại Nội
Đêm Đại Nội
Màu nước / 2020 / C 29 × R 42
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
CẦU RỒNG
CẦU RỒNG
Màu nước / 2020 / C 42 × R 29
Đà Nẵng
Bản in
Hoa tháng 4
Hoa tháng 4
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 75
Trong vườn 3
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
TRỰC HỌA LĂNG TỰ ĐỨC
TRỰC HỌA LĂNG TỰ ĐỨC
Màu nước / 2020 / C 29 × R 42
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Hương quỳnh
Hương quỳnh
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Nét xưa
Nét xưa
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 70
Cho thuê
Bình Hoa Sen Trắng
Bình Hoa Sen Trắng
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Đồng Nai
Bản in
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
XUÂN TRÊN BẢN
XUÂN TRÊN BẢN
Màu nước / 2019 / C 42 × R 29
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Vườn hoa 2
Vườn hoa 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mùa hạnh phúc
Mùa hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Vườn hoa
Vườn hoa
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 75
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 90
Ký ức Hà Nội ngày xa
Ký ức Hà Nội ngày xa
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Cho thuê
Sen trắng
Sen trắng
Acrylic / 2016 / C 110 × R 80
Cho thuêBản in
CUỐI NGÀY
CUỐI NGÀY
Màu nước / 2020 / C 15 × R 42
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Tuổi thơ tôi 3
Tuổi thơ tôi 3
Sơn mài / 2020 / C 58 × R 88
Cha tôi.
Cha tôi.
Màu nước / 2020 / C 29 × R 42
Đà Nẵng
Cho thuêBản in
Đêm
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
ĐÔI BẠN
ĐÔI BẠN
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90