Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện thực 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
THẮM
Đã bán
THẮM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
Tâm sự
Tâm sự
Acrylic / 2017 / C 122 × R 70
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
ĐÔI BẠN
ĐÔI BẠN
Sơn dầu / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Chiều xuân 1
Chiều xuân 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Chiều xuân 2
Chiều xuân 2
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Dạ khúc
Dạ khúc
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
Tiếng khèn đêm
Tiếng khèn đêm
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 122 × R 70
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Tưng bừng hội xuân
Tưng bừng hội xuân
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$2,696
Cho thuê
Chiều đông
Chiều đông
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
ĐẤT VIỆT
Đã bán
ĐẤT VIỆT
Sơn dầu / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
SAU CƠN MƯA
SAU CƠN MƯA
Sơn dầu / 2019 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
$1,043
Hoa sứ đỏ
Hoa sứ đỏ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
NÉT VIỆT
NÉT VIỆT
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870
Hoa sơn quỳ
Hoa sơn quỳ
Acrylic / 2018 / C 100 × R 80
THIÊN ĐỊA NHÂN
Đã bán
THIÊN ĐỊA NHÂN
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
HƯƠNG CHÈ
HƯƠNG CHÈ
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
$870
Nhớ mẹ
Nhớ mẹ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 120
$783
Cho thuê
Ngõ xưa
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
Chơi trong vườn
Chơi trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 90
Chiều phai
Chiều phai
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
SEN SỚM
SEN SỚM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
$435
Bản làng
Bản làng
Acrylic / 2018 / C 50 × R 70
$652
Cho thuê
Lam chiều
Lam chiều
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
trăng non
trăng non
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Hà Nội
$870
Cho thuêBản in
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
ĐÓN BÃO
Đã bán
ĐÓN BÃO
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Sen tàn
Sen tàn
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
Hà Nội
$522
Cho thuêBản in
ĐẤT VIỆT I
Đã bán
ĐẤT VIỆT I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Chiều tà
Chiều tà
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$783
QUẢ VƯỜN NHÀ
Đã bán
QUẢ VƯỜN NHÀ
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
ĐẤT VIỆT II
ĐẤT VIỆT II
Sơn dầu / 2013 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
$826
HOA CỦA RỪNG
Đã bán
HOA CỦA RỪNG
Sơn dầu / 2018 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
ĐỢI
Đã bán
ĐỢI
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng
Thả diều
Thả diều
Acrylic / 2018 / C 90 × R 120