Nguyễn Quốc Huy

Gallery nghệ sỹ
Chợ hoa trên phố
Chợ hoa trên phố
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 120
$2,391
Bản in
Ngõ xưa
Đã bán
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
Múa nhạc
Đã bán
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Múa rằm trung thu
Đã bán
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Ngẫu hứng Dòng sông
Ngẫu hứng Dòng sông
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 80
$2,174
Phố huyện
Phố huyện
Canvas / 2019 / C 80 × R 100
$1,957
Hoa xương rồng
Hoa xương rồng
Canvas / 2018 / C 60 × R 40
$870
Chuyện Vua Bà
Chuyện Vua Bà
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
$1,913
Cùng Nắm Tay
Cùng Nắm Tay
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
$1,913
Phù Thủy Và Cô Tiên
Phù Thủy Và Cô Tiên
Acrylic / 2018 / C 140 × R 180
Hà Nội
$3,826
Công Chúa Của Rừng
Công Chúa Của Rừng
Acrylic / 2018 / C 140 × R 180
Hà Nội
$4,783
Tỏa Sáng
Tỏa Sáng
Acrylic / 2018 / C 160 × R 200
Hà Nội
$4,304
Phố bên sông
Phố bên sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 120
$1,043