Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sông nước 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hạ Long
Hạ Long
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Gió thu
Đã bán
Gió thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 120
$1,000
Đợi III
Đã bán
Đợi III
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
Sông Đỏ
Đã bán
Sông Đỏ
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$652
Buổi sáng ven sông
Buổi sáng ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Chú bé bắt cá
Chú bé bắt cá
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 50
Hải Phòng
$1,000
Bên hồ
Đã bán
Bên hồ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 140
Đắk Lắk
Tắm sớm
Tắm sớm
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Ven sông
Đã bán
Ven sông
Sơn dầu / 2015 / C 140 × R 110
Một góc trời riêng
Một góc trời riêng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 120
$2,391
Sang thu
Sang thu
Sơn mài / 2010 / C 60 × R 90
$2,537
Cho thuê
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 150
$1,739
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
$1,174
Bình minh trên vịnh
Bình minh trên vịnh
Acrylic / 2019 / C 80 × R 140
Đầu đông
Đầu đông
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
$348
Bến bình yên
Bến bình yên
Acrylic / 2019 / C 80 × R 120
Bình Dị
Bình Dị
Bút sắt / 2020 / C 42 × R 29
$130
Cho thuêBản in
Thuyền thúng
Thuyền thúng
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 156
Hải Phòng
$1,435
Suối Hoa
Suối Hoa
Acrylic / 2010 / C 90 × R 90
Hải Dương
$1,935
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Sương Yến
Sương Yến
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
$391
Cho thuê
Dòng sông êm đềm
Dòng sông êm đềm
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Cho thuê
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Hồ trên núi
Đã bán
Hồ trên núi
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 130
Đắk Lắk
Ngày nắng
Đã bán
Ngày nắng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Nắng sớm
Nắng sớm
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
$1,391
Đợi I
Đợi I
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$1,600
Cho thuê
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
$7,043