Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh sáng tác 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đây những bờ suối vắng
Đây những bờ suối vắng
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 40
$652
Bản in
Trưa hè
Trưa hè
Bột màu trên giấy / 2018 / C 50 × R 75
Thái Nguyên
$174
Đôi bạn vùng cao
Đôi bạn vùng cao
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Đêm bình yên
Đêm bình yên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 40 × R 60
Bình Dương
$304
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2018 / C 50 × R 80
$304
Bóng thời gian
Bóng thời gian
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$717
Bình minh vùng cao
Bình minh vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Nắng chiều 02
Nắng chiều 02
Acrylic / 2019 / C 50 × R 100
Thừa Thiên Huế
$522
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Hoa mẫu đơn
Hoa mẫu đơn
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,435
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Vũ điệu
Vũ điệu
Acrylic / 2018 / C 150 × R 110
Thừa Thiên Huế
$913
Long vân hý thủy
Long vân hý thủy
Acrylic / 2018 / C 130 × R 110
Thừa Thiên Huế
$913
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160
Đồng lúa chín
Đồng lúa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Buổi sáng bình yên
Buổi sáng bình yên
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Cụ già vùng cao
Cụ già vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Em bé Mộc Châu
Em bé Mộc Châu
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Cánh đồng hoa
Đã bán
Cánh đồng hoa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 150
Thừa Thiên Huế
Ký ức Champa
Ký ức Champa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 130
Thừa Thiên Huế
$1,522
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Con đường xưa
Con đường xưa
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$5,217
Cho thuêBản in
Bến cũ
Bến cũ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Dấu tích
Dấu tích
Acrylic / 2019 / C 50 × R 100
Thừa Thiên Huế
$913
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Góc quê
Góc quê
Bột màu trên giấy / 2016 / C 70 × R 50
Thái Nguyên
$130
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Kinh đô thần bí
Kinh đô thần bí
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Thừa Thiên Huế
$2,022