Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Bình Minh Trên Biển
Bình Minh Trên Biển
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Thiếu nữ với mái tóc bồng
Thiếu nữ với mái tóc bồng
Sơn mài / 2017 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Vườn hoa 2
Vườn hoa 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Khúc Hát Bình Minh
Khúc Hát Bình Minh
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Bình Minh Vàng
Bình Minh Vàng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Nude
Nude
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Chênh Vênh
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Hương quỳnh
Hương quỳnh
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Biển,Núi,Em và Sóng
Biển,Núi,Em và Sóng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Phiêu Diêu
Phiêu Diêu
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 75
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Tắm Trăng
Tắm Trăng
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60