Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hồng môn
Đã bán
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Vũ hội
Vũ hội
Sơn mài / 2021 / C 150 × R 110
Hải Phòng
Bản in
Bình Minh Trên Biển
Bình Minh Trên Biển
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Hoa xuân
Đã bán
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Khúc Hát Bình Minh
Khúc Hát Bình Minh
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Sắc tràm
Sắc tràm
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
Quê ngoại
Quê ngoại
Sơn mài / 1985 / C 120 × R 70
Rắn hồng
Rắn hồng
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Vườn hoa 2
Vườn hoa 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Bình Minh Vàng
Bình Minh Vàng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Phiêu Diêu
Phiêu Diêu
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
tĩnh vật: sen
tĩnh vật: sen
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuê
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Tắm Trăng
Tắm Trăng
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2020 / C 83 × R 90
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Bản in
Biển,Núi,Em và Sóng
Biển,Núi,Em và Sóng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in