Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
7,001,000 - 23,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Sen
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 70
Hải Dương
$696
Ngựa Hoang
Giới thiệu
Ngựa Hoang
Acrylic / 2020 / C 133 × R 88
Nghệ An
Bản in
Lời thì thầm
Lời thì thầm
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Bản in
Cô gái trong phòng ngủ
Cô gái trong phòng ngủ
Canvas / 2020 / C 40 × R 40
$522
Nắng hạ
Nắng hạ
Acrylic / 2020 / C 65 × R 80
$565
Cho thuêBản in
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 100
Hải Dương
$652
Đường về quê
Đường về quê
Sơn dầu / 2015 / C 70 × R 90
$339
Vội
Đã bán
Vội
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Dệt
Dệt
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 40
$696
Bản in
Bên Khung Cửa
Bên Khung Cửa
Màu nước / 2019 / C 56 × R 56
$339
Cung đàn năm xưa
Cung đàn năm xưa
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
$391
Cho thuêBản in
Mùa xuân vùng cao
Mùa xuân vùng cao
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 60
Hà Nội
$500
Cho thuêBản in
Sen đồng
Sen đồng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
$348
Cho thuêBản in
Hoa Lan Đỏ
Hoa Lan Đỏ
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 65
Hải Phòng
$870
Sen Trong Bóng Tối
Sen Trong Bóng Tối
Acrylic / 2020 / C 89.5 × R 127.5
Nghệ An
$522
Bản in
Cô đơn 3
Cô đơn 3
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Bản in
Nude - 2020
Nude - 2020
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
$609
Cho thuê
Ngày nắng lên
Ngày nắng lên
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 60
$652
Cho thuê
Chuyển mùa
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$522
Cho thuêBản in
nhà thơ chính toà nicola bari
nhà thơ chính toà nicola bari
Khắc/ Đục / 2020 / C 140 × R 100
Gia Lai
$348
Bản in
Lăng Vua Minh Mạng - HUẾ
Lăng Vua Minh Mạng - HUẾ
Bút sắt trên giấy / 2020 / C 36 × R 92
$870
Cho thuêBản in
Nắng bên cửa
Nắng bên cửa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$522
Cho thuêBản in
Bếp hồng
Bếp hồng
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Hải Dương
$435
Trinh nữ
Trinh nữ
Lụa / 2019 / C 85 × R 85
Hưng Yên
$522
Nam Phương hoàng hậu
Nam Phương hoàng hậu
Lụa / 2020 / C 60 × R 40
Hưng Yên
$435
Lăng Vua Tự Đức - HUẾ
Lăng Vua Tự Đức - HUẾ
Bút sắt trên giấy / 2020 / C 36 × R 92
$870
Cho thuêBản in
Gặp Xuân
Gặp Xuân
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
$870
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Lụa / 2018 / C 80 × R 60
Hưng Yên
$391
Nước lên
Nước lên
Tổng hợp / 2019 / C 85 × R 110
$870
Bản in
Mùa Lúa Chín
Giới thiệu
Mùa Lúa Chín
Acrylic / 2018 / C 89 × R 89
Nghệ An
Bản in
Những Đoá Sen Xanh
Những Đoá Sen Xanh
Acrylic / 2018 / C 88 × R 88
Nghệ An
$348
Bản in
Cô đơn 2
Cô đơn 2
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Bản in
Sương sớm
Sương sớm
Sơn dầu / 2020 / C 75 × R 100
Hải Phòng
$783
Tình biển
Tình biển
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
Hải Dương
$652
Hoa Thiên Điểu
Hoa Thiên Điểu
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 90
$630
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 90
$478
Cho thuêBản in
Hồn nhiên-No 1
Hồn nhiên-No 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 76
Một sớm mùa đông
Một sớm mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 66 × R 86
Hải Dương
$522
Ngựa ngũ phương
Ngựa ngũ phương
Acrylic / 2020 / C 60 × R 100
Bắc Ninh
$435
Cô đơn 3
Cô đơn 3
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$957
Bản in
Tắm
Tắm
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Chợ nổi Cần Thơ
Chợ nổi Cần Thơ
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$563