Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
7,001,000 - 23,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Cho thuêBản in
Vườn hoa 2
Vườn hoa 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Dòng sông sao.No3
Dòng sông sao.No3
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Ký ức thời gian.No2
Ký ức thời gian.No2
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Sen II
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Dòng sông sao.No4
Dòng sông sao.No4
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian.No3
Ký ức thời gian.No3
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Nắng lên
Nắng lên
Acrylic / 2020 / C 110 × R 110
Bản in
Cánh đồng ruộng muối quê 3
Cánh đồng ruộng muối quê 3
Tổng hợp / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Thả Trâu (Tân Sửu)
Thả Trâu (Tân Sửu)
Chất liệu mới / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Cho thuêBản in
Trăng muộn
Trăng muộn
Sơn mài / 2014 / C 99 × R 79
Cho thuêBản in
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Mùa xuân
Mùa xuân
Acrylic / 2021 / C 70 × R 59
Cho thuêBản in
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Nguyện cầu
Nguyện cầu
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Hương quỳnh
Hương quỳnh
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Trưa vắng trên cánh đồng
Trưa vắng trên cánh đồng
Sơn dầu / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Sen trắng
Sen trắng
Acrylic / 2016 / C 110 × R 80
Cho thuêBản in
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Bình An
Bình An
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Ký ức thời gian. No4
Ký ức thời gian. No4
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Sự lãng quên.No2
Sự lãng quên.No2
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Cho thuêBản in
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Phía sau luỹ tre
Phía sau luỹ tre
Tổng hợp / 2021 / C 119 × R 40
Cho thuêBản in
Vườn hoa
Vườn hoa
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Cái chết của âm nhạc
Cái chết của âm nhạc
Tổng hợp / 2020 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Trò đời
Trò đời
Mực / 2021 / C 57 × R 74
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Về thiên đường đã mất
Về thiên đường đã mất
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 170
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Sen muộn
Sen muộn
Acrylic / 2020 / C 87 × R 105
Cổng làng Ước Lễ
Cổng làng Ước Lễ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Mẹ con H'Mong
Mẹ con H'Mong
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Ký ức thời gian.No7
Ký ức thời gian.No7
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Bản sonata thời gian
Bản sonata thời gian
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Sự báo trước của giấc mơ
Sự báo trước của giấc mơ
Tổng hợp / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in