Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Đương đại 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Cá biển 2
Cá biển 2
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 7
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen 6
Sen 6
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 1
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người Thầm lặng 5
Người Thầm lặng 5
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đón Xuân 2
Đón Xuân 2
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Trâu 1
Trâu 1
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cá
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Trâu 4
Trâu 4
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lời ru
Lời ru
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
lối Về
lối Về
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Nắng lên
Nắng lên
Acrylic / 2020 / C 110 × R 110
Bản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 2
Người thầm lặng 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 3
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
under
under
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Bức Hoa Hồng Số 3
Bức Hoa Hồng Số 3
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Đồng Nai
Bản in
Năm Tuổi
Năm Tuổi
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Người đánh cắp mặt trăng
Người đánh cắp mặt trăng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 6
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Cổng làng Ước Lễ
Cổng làng Ước Lễ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Nhân Chứng Của Thời Gian
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhịp Trăng
Nhịp Trăng
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Trong và ngoài
Trong và ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Cho thuêBản in
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Tiền Ảo
Tiền Ảo
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 100
Cho thuêBản in
Lửa
Lửa
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Mùa thay lá
Mùa thay lá
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Hoa tàn
Hoa tàn
Acrylic / 2020 / C 160 × R 100
Bản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 8
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người rao bán cảm xúc
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 2
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Nắng cửa ô
Nắng cửa ô
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Ngõ chiều
Ngõ chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 140 × R 80
Cho thuêBản in
Dương cầm đêm
Dương cầm đêm
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in