Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Phụ nữ 
×
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Bản tango mùa đông
Bản tango mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$1,609
Khỏa thân và hoa
Khỏa thân và hoa
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
Vĩnh Long
$1,339
Giấc mơ bay I
Giấc mơ bay I
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 206
$8,696
Cho thuê
Gái quê
Gái quê
Sơn dầu / 2014 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Màu mây tím
Màu mây tím
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu / 2015 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
THỜI GIAN   . Time
THỜI GIAN . Time
Sơn dầu / 2008 / C 65 × R 90
$1,739
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Dưới ánh trăng non
Dưới ánh trăng non
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Nữ thần Saraswati
Nữ thần Saraswati
Sơn dầu / 2019 / C 52 × R 76
$1,000
Màu hoàng kim
Màu hoàng kim
Sơn dầu / 2018 / C 130 × R 130
$2,000
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Nude #1
Nude #1
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
$1,217
Cho thuê
Dưới ánh trăng thu
Dưới ánh trăng thu
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 90
$1,348
Màu thiên thanh
Màu thiên thanh
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
$1,609
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Khỏa thân nằm nghiêng
Khỏa thân nằm nghiêng
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 60
Vĩnh Long
$1,674
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn dầu / 2014 / C 35 × R 35
Hà Nội
$217
Cho thuê
Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Khỏa thân đêm
Khỏa thân đêm
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 60
Vĩnh Long
$1,674
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348