Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Trừu tượng 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
Xuân 4
Xuân 4
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 60
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
Thăng hoa 1
Thăng hoa 1
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 120
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2012 / C 90 × R 100
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
Giấc mơ 1
Giấc mơ 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Tiếng chuông trong gió
Đã bán
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Bản in
Sóng 2
Sóng 2
Sơn mài / 2016 / C 100 × R 100
Thu đến thu đi
Thu đến thu đi
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Trăng sâu
Đã bán
Trăng sâu
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 50
Hà Nội
Bản in
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
Xuân 1
Xuân 1
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
Hoang dã
Hoang dã
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
Xuân 2
Xuân 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
Hương chiều
Đã bán
Hương chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Dance
Dance
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Crib
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Thì thầm 2
Thì thầm 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Nhân ảnh
Nhân ảnh
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 240
Ấn tượng Hội An
Ấn tượng Hội An
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Sóng 1
Sóng 1
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 200
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
Vũ điệu 2
Vũ điệu 2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
Ký ức 2
Ký ức 2
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 70
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
Xuân 5
Xuân 5
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 70
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140