Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Lụa 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chợ sớm Tam Bạc
Chợ sớm Tam Bạc
Màu nước / 2014 / C 100 × R 165
Chợ Sớm
Chợ Sớm
Màu nước / 2009 / C 120 × R 80
Nude 42.15
Nude 42.15
Lụa / 2015 / C 40 × R 60
Đợi
Đợi
Màu nước / 2017 / C 80 × R 60
Giấc mơ
Giấc mơ
Lụa / 2019 / C 40 × R 40
Mịt mờ nhưng không công khai
Mịt mờ nhưng không công khai
Lụa / 2020 / C 50 × R 90
Cho thuêBản in
Một ngày như mọi ngày
Một ngày như mọi ngày
Lụa / 2010 / C 80 × R 110
Mong manh.
Mong manh.
Lụa / 2021 / C 80 × R 50
Hà Nội
Chiều Bình Yên
Chiều Bình Yên
Màu nước / 2015 / C 150 × R 165
Rảo bước
Rảo bước
Lụa / 2011 / C 80 × R 110
Vũ Điệu
Vũ Điệu
Màu nước / 2016 / C 85 × R 165
Hoa vô thường 02
Hoa vô thường 02
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nude 54.15
Nude 54.15
Lụa / 2015 / C 57 × R 77
Khoảng lặng 2
Khoảng lặng 2
Lụa / 2016 / C 97 × R 67
Cho thuêBản in
Hương đêm
Hương đêm
Lụa / 2019 / C 86 × R 86
Tuyên Quang
Tự tình
Tự tình
Lụa / 2019 / C 80 × R 80