Ngôi đình

  • Đá / 2018
  • C 35 × R 60 × S 30 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
882
Lượt xem
1
Yêu thích

Giới thiệu về tác phẩm

Giới thiệu tác giả

Tác phẩm cùng tác giả

Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35

Tác phẩm cùng loại

Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.