Artists...
Types...
Themes...
Art Deco 
×
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê
Vô đề 4
Vô đề 4
Giấy Dó / 2018 / C 39.5 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Hạt mùa
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 18 × R 40
$4,348
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Người mây 2
Người mây 2
Đá / 2019 / C 50 × R 50
$7,391
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
$2,870
Phía dưới
Phía dưới
Đá / 2013 / C 18 × R 25
$2,870
Phố 2
Phố 2
Đá / 2010 / C 42 × R 180
$15,000
Chen
Chen
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
$348
Bản in
Vô đề 9
Vô đề 9
Giấy Dó / 2018 / C 44.5 × R 58
$304
Cho thuêBản in
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Bản in
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Cửa 1
Cửa 1
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Vô đề 6
Vô đề 6
Giấy Dó / 2018 / C 37 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Vô đề 5
Vô đề 5
Giấy Dó / 2018 / C 41 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Ngôi đình 2
Ngôi đình 2
Đá / 2019 / C 25 × R 42
$4,348
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
Đón hạ
Đón hạ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Phố và sông
Phố và sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
$1,400
Cửa 2
Cửa 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
$849
Vô đề 7
Vô đề 7
Giấy Dó / 2018 / C 37 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Cổng
Cổng
Đá / 2014 / C 55 × R 45
$7,391
Ao sen trong chùa
Ao sen trong chùa
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Cho thuê
Vô đề 8
Vô đề 8
Giấy Dó / 2018 / C 44.5 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Người mây
Đã bán
Người mây
Đá / 2017 / C 60 × R 42
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
$426
Nhà mây
Nhà mây
Đá / 2018 / C 28 × R 40
$4,348
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Sự tiếp nối
Đã bán
Sự tiếp nối
Đá / 2015 / C 3000 × R 6000
Cọp dưới trăng
Cọp dưới trăng
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Chuyển
Chuyển
Đá / 2010 / C 30 × R 42
$4,348
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
$5,870
Phố cây
Phố cây
Đá / 2016 / C 40 × R 90
$7,391
Dinh Cô Long Hải
Dinh Cô Long Hải
Canvas / 2019 / C 40 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
$391
Cho thuêBản in
Lối vào
Lối vào
Đá / 2013 / C 20 × R 20
$2,870
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê
Thạch Thảo
Đã bán
Thạch Thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
$2,870