Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Art Deco 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Phố và sông
Phố và sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
$1,400
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Trừu Tượng 07
Trừu Tượng 07
Sơn mài / 2008 / C 20 × R 20
$20
Cửa Hà Nội 1
Cửa Hà Nội 1
Sơn trên gỗ / 2017 / C 23 × R 42
$30
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
$849
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Vô đề 6
Vô đề 6
Giấy Dó / 2018 / C 37 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Cửa 1
Cửa 1
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Trừu Tượng 06
Trừu Tượng 06
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
$426
Vô đề 4
Vô đề 4
Giấy Dó / 2018 / C 39.5 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê
Trừu Tượng 09
Trừu Tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Đón hạ
Đón hạ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Cửa 2
Cửa 2
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Vô đề 7
Vô đề 7
Giấy Dó / 2018 / C 37 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Trừu Tượng 08
Trừu Tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Trừu Tượng 02
Trừu Tượng 02
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Vô đề 5
Vô đề 5
Giấy Dó / 2018 / C 41 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Ao sen trong chùa
Ao sen trong chùa
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Cho thuê
Cọp dưới trăng
Cọp dưới trăng
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Chen
Chen
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
$348
Bản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Vô đề 9
Vô đề 9
Giấy Dó / 2018 / C 44.5 × R 58
$304
Cho thuêBản in
Trừu Tượng 05
Trừu Tượng 05
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$417
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Vô đề 8
Vô đề 8
Giấy Dó / 2018 / C 44.5 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Trừu Tượng 03
Trừu Tượng 03
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê