Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Art Deco 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
bình phong mùa thu
bình phong mùa thu
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
BA HOA
BA HOA
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
$522
Bản in
Cổ Thành Tháng 7
Cổ Thành Tháng 7
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Quảng Trị
$348
Cho thuêBản in
HOA CÁNH BƯỚM
Đã bán
HOA CÁNH BƯỚM
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
bình phong mùa hạ
bình phong mùa hạ
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Nắng bên cửa
Nắng bên cửa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$522
Cho thuêBản in
Hoa Ly
Giới thiệu
Hoa Ly
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Hà Nội
đêm
Đã bán
đêm
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
Sang mùa
Đã bán
Sang mùa
Acrylic / 2018 / C 60 × R 60
Hà Nội
Chung Sức
Giới thiệu
Chung Sức
Chất liệu mới / 2020 / C 30 × R 42
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyển mùa
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$522
Cho thuêBản in
cánh đồng
cánh đồng
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
Hà Nội
$1,000
Bản in
Mèo con
Mèo con
Acrylic / 1998 / C 31 × R 50
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
sớm đầu năm
Đã bán
sớm đầu năm
Lụa / 2019 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
đêm
đêm
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Hà Nội
$2,000
Bản in
bình phong mùa xuân
bình phong mùa xuân
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Miền hư ảo
Miền hư ảo
Lụa / 2020 / C 70 × R 70
Hà Nội
$1,217
Đĩa gà sơn mài
Đĩa gà sơn mài
Sơn mài / 2020 / C 45 × R 45
$217
Chiều Thơm
Chiều Thơm
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Đà Nẵng
$348
Cho thuê
ình phong mùa đông
ình phong mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Diên Vỹ
Diên Vỹ
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Gia Lai
$65
Bản in
Xanh non
Xanh non
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
$652
Trầm Ngâm
Trầm Ngâm
Sơn dầu / 2020 / C 30 × R 50
cánh đồng
cánh đồng
Acrylic / 2019 / C 200 × R 400
Hà Nội
$8,000
Bản in
bình phong mùa đông
bình phong mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Tìm lại mình
Tìm lại mình
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$1,761
Cho thuê
mùa đông
mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
bình phong mùa xuân
bình phong mùa xuân
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Tổng hợp / 2019 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bản in
Gam nóng
Gam nóng
Acrylic / 2020 / C 72 × R 52
$652
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
sớm mùa đông
sớm mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Chờ anh
Chờ anh
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30