Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Trừu tượng 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Acrylic / 2018 / C 90 × R 90
Hải Dương
Abthang 1
Abthang 1
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Century night 02
Century night 02
Sơn dầu / 2020 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sự sống mới 1
Sự sống mới 1
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
Cho thuêBản in
no name 107
no name 107
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133
WAY OF THE PAST 03
WAY OF THE PAST 03
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
AT20200516
AT20200516
Acrylic / 2020 / C 120 × R 120
Giải thoát
Giải thoát
Acrylic / 2019 / C 85 × R 85
Trừu tượng 4
Trừu tượng 4
Acrylic / 2016 / C 80 × R 60
Hải Dương
Điệu vũ màu lam
Điệu vũ màu lam
Canvas / 2019 / C 80 × R 110
Nắng hạ
Nắng hạ
Acrylic / 2020 / C 65 × R 80
Cho thuêBản in
Avatar #1
Avatar #1
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Trầm tích 6.19
Trầm tích 6.19
Acrylic / 2019 / C 115 × R 115
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Ấn tượng Hội An
Ấn tượng Hội An
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Trừu tượng 26.15
Trừu tượng 26.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Trừu tượng 48.16
Trừu tượng 48.16
Acrylic / 2016 / C 96 × R 70
Phố đêm
Đã bán
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Tác phẩm mắt rồng
Tác phẩm mắt rồng
Âm thanh / 2020 / C 40 × R 40
Bản in
ocean
ocean
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 120
Trừu tượng 31.19
Trừu tượng 31.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
ngày mùa
ngày mùa
Canvas / 2016 / C 70 × R 70
Bản in
Morning mist
Morning mist
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Trừu tượng 1
Trừu tượng 1
Acrylic / 2010 / C 90 × R 90
Hải Dương
Sự hỗn loạn
Sự hỗn loạn
Acrylic / 2019 / C 80 × R 160
Trừu tượng 30.19
Trừu tượng 30.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
CÂN BẰNG
CÂN BẰNG
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Sự sống mới 3
Sự sống mới 3
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
Cho thuêBản in
Phân Vân
Phân Vân
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Thừa Thiên Huế
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Trừu tượng 3
Trừu tượng 3
Acrylic / 2018 / C 80 × R 60
Hải Dương
Những ngọn đồi tan chảy 1
Đã bán
Những ngọn đồi tan chảy 1
Sơn / 2020 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Bản in
NO NAME 226
NO NAME 226
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
Bản in
N.L.B
N.L.B
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 120
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Phố cổ
Phố cổ
Tổng hợp / 2020 / C 100 × R 120
Bản in
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Hẹn
Hẹn
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Hải Dương
Mùa bướm vàng
Mùa bướm vàng
Sơn / 2020 / C 100 × R 80
Đắk Lắk
Cho thuê
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn dầu / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội