Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Trừu tượng 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đêm quỳnh
Đêm quỳnh
Sơn dầu / 2019 / C 160 × R 110
$1,478
Kết hợp 10
Kết hợp 10
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Kết hợp 18
Kết hợp 18
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140
Kết hợp 13
Kết hợp 13
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Dưới tán Osaka vàng 02
Dưới tán Osaka vàng 02
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$652
Giao mùa
Giao mùa
Acrylic / 2019 / C 120 × R 160
$652
Cho thuê
Kết hợp 16
Kết hợp 16
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Kết hợp 14
Kết hợp 14
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Chuyển động xám 1
Chuyển động xám 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 50 × R 40
$196
Cho thuê
Kết hợp 15
Kết hợp 15
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Kết hợp 8
Kết hợp 8
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
Thu
Thu
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$522
Cho thuê
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2019 / C 136 × R 96
$1,478
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Tàn dư
Tàn dư
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 90
$1,478
Phố
Phố
Sơn dầu / 2019 / C 136 × R 96
$1,478
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Chuyển
Chuyển
Đá / 2010 / C 30 × R 42
$4,348
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
$2,870
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
$2,870
Phố một thưở 3
Phố một thưở 3
Sơn dầu / 2019 / C 176 × R 86
$2,000
Phố một thưở 2
Phố một thưở 2
Sơn dầu / 2019 / C 176 × R 86
$2,000
Kết hợp 6
Kết hợp 6
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Red flower tree
Red flower tree
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$652
Đêm 30
Đêm 30
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Miền hoang hoải
Miền hoang hoải
Sơn dầu / 2019 / C 156 × R 116
$2,000
Kết hợp 17
Kết hợp 17
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Câu chuyện của rừng
Câu chuyện của rừng
Acrylic / 2019 / C 120 × R 160
$957
Cho thuê
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Kết hợp 11
Kết hợp 11
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Kết hợp 9
Kết hợp 9
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Nguồn gốc
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559
Biển
Biển
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Kết hợp 7
Kết hợp 7
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê
Kết hợp 12
Kết hợp 12
Acrylic / 2018 / C 34 × R 42
$252
Cho thuê