Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
trừu tượng 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Gió mùa hạ
Gió mùa hạ
Tổng hợp / 2001 / C 54 × R 74.5
Thầm Lặng
Thầm Lặng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Four Seasons Melodies (No1)
Four Seasons Melodies (No1)
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Nghệ An
Bản in
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Tiếng chuông trong gió
Đã bán
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Bản in
Dream 1
Dream 1
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bản in
Trừu tượng 01
Trừu tượng 01
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Nắng lên
Nắng lên
Acrylic / 2020 / C 110 × R 110
Bản in
Xuân về trong phố
Xuân về trong phố
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Di sản
Di sản
Acrylic / 2021 / C 100 × R 160
Bản in
No.110921
No.110921
Tổng hợp / 2021 / C 120 × R 130
Abthang 1
Abthang 1
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Ngày nắng
Ngày nắng
Acrylic / 2021 / C 30 × R 30
Dòng chảy
Dòng chảy
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Trừu tượng 02
Trừu tượng 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Sự chuyển sinh
Sự chuyển sinh
Acrylic / 2015 / C 130 × R 200
Tiếng vọng 6
Tiếng vọng 6
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Bình minh
Bình minh
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
Cho thuêBản in
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Phố 2
Phố 2
Acrylic / 2021 / C 170 × R 135
Bình Định
Không gian của đường nét và màu sắc
Không gian của đường nét và màu sắc
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
GIỌT NẮNG
GIỌT NẮNG
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Cởi Bỏ
Cởi Bỏ
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 90
Bản in
Hoa sen đang nở
Hoa sen đang nở
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
BẦU TRỜI ĐỎ
BẦU TRỜI ĐỎ
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Mắt bão
Mắt bão
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Hồi sinh 1
Hồi sinh 1
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Tiếng vọng
Tiếng vọng
Sơn mài / 2007 / C 135 × R 157
Trừu tượng 04
Trừu tượng 04
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Cơn Mưa Cuối Hạ
Cơn Mưa Cuối Hạ
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Lập đông
Lập đông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Trừu tượng 03
Trừu tượng 03
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Trừu tượng
Đã bán
Trừu tượng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Blue Smoke
Blue Smoke
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn dầu / 2016 / C 130 × R 200
Chốn này
Chốn này
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 150
Nhịp điệu phố
Nhịp điệu phố
Acrylic / 2021 / C 135 × R 170
Bình Định
Tiếng vọng 7
Tiếng vọng 7
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hoan ca
Hoan ca
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 200
Trừu tượng 06
Trừu tượng 06
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Lơ lửng
Lơ lửng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50