Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
trừu tượng 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Cuộc vui
Cuộc vui
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 200
Cơn Mưa Cuối Hạ
Đã bán
Cơn Mưa Cuối Hạ
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Trừu tượng 2
Đã bán
Trừu tượng 2
Acrylic / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Trừu tượng 04
Trừu tượng 04
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Gió mùa hạ
Gió mùa hạ
Tổng hợp / 2001 / C 54 × R 74.5
Hồi sinh 1
Hồi sinh 1
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Trừu tượng 11
Trừu tượng 11
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
GIỌT NẮNG
GIỌT NẮNG
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Trừu tượng 10
Trừu tượng 10
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Bình minh
Bình minh
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
Cho thuêBản in
Hoa sen đang nở
Hoa sen đang nở
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Sự chuyển sinh
Sự chuyển sinh
Acrylic / 2015 / C 130 × R 200
Trừu tượng 8
Đã bán
Trừu tượng 8
Acrylic / 2017 / C 125 × R 65
Hà Nội
Winter Sonata #2
Winter Sonata #2
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Dòng chảy
Dòng chảy
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Trừu tượng 16
Trừu tượng 16
Tổng hợp / 2018 / C 80 × R 130
Hà Nội
No.110921
No.110921
Tổng hợp / 2021 / C 120 × R 130
Trừu tượng 15
Trừu tượng 15
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Trừu tượng 02
Trừu tượng 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Trừu tượng 18
Trừu tượng 18
Sơn dầu / 2018 / C 77 × R 50
Hà Nội
Buổi sáng
Buổi sáng
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Cởi Bỏ
Cởi Bỏ
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 90
Bản in
Di sản
Di sản
Acrylic / 2021 / C 100 × R 160
Bản in
Four Seasons Melodies (No1)
Four Seasons Melodies (No1)
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Nghệ An
Bản in
Lập đông
Lập đông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Mắt bão
Mắt bão
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Không gian đỏ
Không gian đỏ
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Trừu tượng 7
Trừu tượng 7
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Không gian của đường nét và màu sắc
Không gian của đường nét và màu sắc
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Trừu tượng 06
Trừu tượng 06
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Cuộc liên hoan
Cuộc liên hoan
Tổng hợp / 2021 / C 130 × R 170
Trừu tượng 4
Trừu tượng 4
Acrylic / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Trừu tượng 6
Trừu tượng 6
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Blue Smoke
Đã bán
Blue Smoke
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
ẨN DẤU
ẨN DẤU
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Nghệ An
Trừu tượng 01
Trừu tượng 01
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Trừu tượng 03
Trừu tượng 03
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Tiếng chuông trong gió
Đã bán
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Bản in
Trừu tượng
Đã bán
Trừu tượng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Mùa cũ
Mùa cũ
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Vĩnh Long
BẦU TRỜI ĐỎ
BẦU TRỜI ĐỎ
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Ngày nắng
Ngày nắng
Acrylic / 2021 / C 30 × R 30
Ẩn số
Ẩn số
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Vĩnh Long
Tiếng vọng
Tiếng vọng
Sơn mài / 2007 / C 135 × R 157