Bên cầu thang

  • Acrylic / 2020
  • C 40 × R 30 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
23
Lượt xem
0
Yêu thích

Giới thiệu về tác phẩm

Tác phẩm giới thiệu góc sinh hoạt đồng bào miền núi...
Xem thêm

Thể loại: Hội họa
Chất liệu: Acrylic

Giới thiệu tác giả

Tác phẩm cùng tác giả

Nét quê
Nét quê
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
$152
Bên cầu thang
Bên cầu thang
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Nắng sau nhà
Nắng sau nhà
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Bên sàn
Bên sàn
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30

Tác phẩm cùng loại

Nét quê
Nét quê
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
$152
Bên cầu thang
Bên cầu thang
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Nắng sau nhà
Nắng sau nhà
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Bên sàn
Bên sàn
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.