Hoa

  • Acrylic / 2020
  • C 50 × R 50 × S 0.2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
274
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Lê Trần Thanh Thủy
Họa sĩ tự do
Hiện đang sống tại Thành Phố Long Khánh , Đồng Nai
Thủy Lê Trần

Works by the same artist

Du Xuân
Đã bán
Du Xuân
Acrylic / 2020 / C 90 × R 80
$391
Nghỉ thôi
Đã bán
Nghỉ thôi
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$243
Hoa 4
Đã bán
Hoa 4
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
$130
Hoa 3
Đã bán
Hoa 3
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
$174

Works of the same type

Sắc yêu
Sắc yêu
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
$652
Tĩnh vật 6
Tĩnh vật 6
Acrylic / 2014 / C 50 × R 50
Hải Dương
$1,935
Sang mùa
Đã bán
Sang mùa
Acrylic / 2018 / C 60 × R 60
Hà Nội

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.