Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Tĩnh vật 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
ĐẤT VIỆT
Đã bán
ĐẤT VIỆT
Sơn dầu / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Hoa tháng tư
Hoa tháng tư
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$391
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Hoa tĩnh vật
Hoa tĩnh vật
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$348
Cho thuêBản in
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Hoa sứ đỏ
Hoa sứ đỏ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
$652
Cho thuê
QUẢ VƯỜN NHÀ
Đã bán
QUẢ VƯỜN NHÀ
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Đêm xuân
Đêm xuân
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Ấm đất Đông Sơn
Ấm đất Đông Sơn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$391
Cho thuêBản in
Tĩnh Vật
Tĩnh Vật
Sơn dầu / 2015 / C 80 × R 80
Hải Phòng
$522
Cho thuê
Tĩnh vật 4
Tĩnh vật 4
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Bình Deco
Bình Deco
Gốm / 2017 / C 120 × R 60
$435
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Thiên điểu
Đã bán
Thiên điểu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$391
Bản in
Sen tàn
Sen tàn
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
Hà Nội
$522
Cho thuêBản in
NÉT VIỆT
NÉT VIỆT
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870
Tĩnh Vật
Tĩnh Vật
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 120
Hải Phòng
$2,087
Hoa Salem
Hoa Salem
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,043
Gốm Decor
Gốm Decor
Gốm / 2017 / C 50 × R 40
$43
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2016 / C 42 × R 60
$478
Cho thuêBản in
Đêm muộn
Đêm muộn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
SEN SỚM
SEN SỚM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
$435
Hoa sơn quỳ
Hoa sơn quỳ
Acrylic / 2018 / C 100 × R 80
Hương thơm của hoa hồng
Hương thơm của hoa hồng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$717
Cho thuê
ĐẤT VIỆT I
Đã bán
ĐẤT VIỆT I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Cửa Chùa
Cửa Chùa
In kỹ thuật số / 2018 / C 60 × R 90
$391
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Violet
Violet
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 60
$1,739
Cho thuê
THIÊN ĐỊA NHÂN
Đã bán
THIÊN ĐỊA NHÂN
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Hồng Xuân
Hồng Xuân
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
$348
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$413
Cho thuêBản in
ĐẤT VIỆT II
ĐẤT VIỆT II
Sơn dầu / 2013 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
$826
Tháng Tư
Tháng Tư
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuê
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$826
Cho thuê
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Acrylic / 2017 / C 70 × R 50
$717
Cho thuê