Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Tĩnh vật 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sắc vàng
Sắc vàng
Tổng hợp / 2019 / C 65 × R 45
Nghỉ ngơi
Nghỉ ngơi
Sơn dầu trên Toan / 2013 / C 62 × R 50
$261
Cho thuêBản in
Hoa đỏ
Hoa đỏ
Sơn mài / 2018 / C 55 × R 45
Mùa Dứa Chín
Mùa Dứa Chín
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$174
Cho thuê
Hoa tím
Hoa tím
Bột màu trên giấy / 2015 / C 42 × R 55
Thái Nguyên
$109
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 60
$826
Hoa ly vàng
Hoa ly vàng
Bột màu trên giấy / 2017 / C 40 × R 57
Thái Nguyên
$130
Hoa leo
Hoa leo
Màu nước / 2014 / C 38 × R 52
Thái Nguyên
$174
Gác Trịnh
Gác Trịnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 60
$217
Bản in
Hoa hướng dương với đồ xưa
Hoa hướng dương với đồ xưa
Acrylic / 2016 / C 90 × R 70
$826
Cho thuêBản in
Tĩnh vật 8
Tĩnh vật 8
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Nồng Nàn
Nồng Nàn
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$304
Cho thuê
Thoáng qua
Thoáng qua
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Tĩnh vật 11
Tĩnh vật 11
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Sớm Mai
Sớm Mai
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
$348
Cho thuê
Hoa Tháng Tư
Hoa Tháng Tư
Màu nước / 2019 / C 56 × R 72
$652
Cho thuê
Nụ tầm xuân 4
Nụ tầm xuân 4
Màu nước / 2019 / C 55 × R 38
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Cuối hạ
Cuối hạ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Tĩnh
Tĩnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 40
$239
Cho thuê
Thiên điều 2
Thiên điều 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Đĩa hoa
Đĩa hoa
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Acrylic / 2017 / C 48 × R 56
Thái Nguyên
$130
Xuân muộn
Xuân muộn
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
$304
Cho thuê
Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Một sớm mùa thu
Một sớm mùa thu
Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$652
Bản in
Bên Song Cửa
Bên Song Cửa
Khắc gỗ / 2019 / C 79 × R 59
$59
Bản in
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật 13
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Hoa lan đỏ
Hoa lan đỏ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 40
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Tĩnh vật 10
Tĩnh vật 10
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Tĩnh vật 7
Tĩnh vật 7
Acrylic / 2015 / C 70 × R 50
Hoa ly và những trái táo
Hoa ly và những trái táo
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Hoa lan vàng
Hoa lan vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Đồ xưa
Đồ xưa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 40 × R 50
$261
Cho thuêBản in
Tĩnh Vật
Tĩnh Vật
Màu nước / 2018 / C 42 × R 30
$217
Cho thuê
Hoa đại
Hoa đại
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Tĩnh vật 9
Tĩnh vật 9
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Hoa ly đỏ
Hoa ly đỏ
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$826
Cho thuêBản in
Hoa ly trắng
Hoa ly trắng
Bột màu trên giấy / 2016 / C 58 × R 40
Thái Nguyên
$130
Rêu phong
Rêu phong
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,609
Bản in
Góc vườn nhà
Góc vườn nhà
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 80
$348
Bản in