Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Tĩnh vật 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ký ức trong veo
Ký ức trong veo
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 70
Thái Nguyên
tĩnh vật hoa
tĩnh vật hoa
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 60 × R 60
Bản in
Hoa Sen 2
Hoa Sen 2
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Sương thu
Sương thu
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Góc Cũ
Góc Cũ
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Hà Nội
Tĩnh Vật Sắc Hoa
Đã bán
Tĩnh Vật Sắc Hoa
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Acrylic / 2018 / C 50 × R 60
Hà Nội
Hoa Sen 4
Hoa Sen 4
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Tĩnh Vật 2
Đã bán
Tĩnh Vật 2
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 50
Hà Nội
Thu(2)
Thu(2)
Acrylic / 2021 / C 60 × R 90
Bên Nhà Cô Ấy
Bên Nhà Cô Ấy
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 160
Hà Nội
Giấc mơ họa mi
Giấc mơ họa mi
Acrylic / 2022 / C 65 × R 100
Hoa Sen và Miu 2
Hoa Sen và Miu 2
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Nắng hạ
Nắng hạ
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Hoa ngũ sắc
Hoa ngũ sắc
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Hoa hồng đỏ
Hoa hồng đỏ
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 60
Hoa tím
Hoa tím
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 40
Tĩnh Vật 3
Tĩnh Vật 3
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 50
Hà Nội
Bữa Trưa
Bữa Trưa
Sơn dầu / 2022 / C 40 × R 40
Tuyên Quang
Bản in
Ngày mới
Ngày mới
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Mộc lan trắng
Mộc lan trắng
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Đón nắng
Đón nắng
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Thu(5)
Thu(5)
Ảnh Pin Hole / 2021 / C 80 × R 60
tĩnh vật Hoa
tĩnh vật Hoa
Canvas / 2020 / C 55 × R 100
Hà Nội
Sắc Cam
Sắc Cam
Sơn dầu / 2022 / C 50 × R 40
Tuyên Quang
Bản in
Chiếc ghế màu đỏ
Chiếc ghế màu đỏ
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Thu(4)
Thu(4)
Ảnh / 2021 / C 70 × R 70
Sen
Sen
Sơn dầu / 2022 / C 90 × R 80
Hải Dương
Dáng sen III
Dáng sen III
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Hoa Sen 1
Hoa Sen 1
Khác / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Hoa Sen 5
Hoa Sen 5
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Đầu đông
Đầu đông
Sơn dầu / 2021 / C 50 × R 40
Khoe sắc
Khoe sắc
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Tịnh Đế Liên
Tịnh Đế Liên
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Hồng Chín
Hồng Chín
Màu nước / 2022 / C 38 × R 56
Bản in
Mùa Chín
Đã bán
Mùa Chín
Màu nước / 2022 / C 43 × R 57
Bản in
Hoa Sen 3
Đã bán
Hoa Sen 3
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Tĩnh Vật 1
Tĩnh Vật 1
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 70
Hà Nội