Đông qua
Đông qua
Mực nước trên giấy / 2018 / C 29.7 × R 21
Cho thuê
Mùa thu thay áo
Chiều tà
Những chiếc nón trắng
Nắng quá
Đà Lạt ngày nắng
Mùa thu vàng ở Nara
Bóng chiều xưa
Thu phố huyện
Dưới tán cây
Chiều quê
Soi bóng
Trong vườn
Hoa tím
Trên cạn
Gió thu
Sắc đào
Phong cảnh Tây Nguyên
Tháng ba
Phong cảnh 3
Quê vắng
Thanh bình trên đất Thăng Long
Bạch đàn mùa thay áo
Mùa thu vàng
Mùa hoa đỏ
Thu phố huyện #1
Mùa đông lạnh
Chiều đông
Nắng thủy tinh
Xuân bên cửa
Ngày chủ nhật