Quê vắng
Quê vắng
Giấy Dó / 2014 / C 50 × R 30
Cho thuê
Mùa thu thay áo
Dưới tán cây
Soi bóng
Mùa thu vàng ở Nara
Chiều tà
Bóng chiều xưa
Nắng quá
Những chiếc nón trắng
Đà Lạt ngày nắng
Thu phố huyện
Chiều quê
Trong vườn
Đông qua
Phong cảnh Tây Nguyên
Gió thu
Tháng ba
Trên cạn
Phong cảnh 3
Sắc đào
Bạch đàn mùa thay áo
Hoa tím
Thanh bình trên đất Thăng Long
Nắng thủy tinh
Xuân bên cửa
Hà Nội phố
Công viên Thủ Lệ
Rặng phi lao
Ngày chủ nhật
Mùa thu vàng
Biển hát