Thu phố huyện
Thu phố huyện
Khắc gỗ / 2014 / C 50 × R 40
Cho thuê
Mùa thu thay áo
Mùa thu vàng ở Nara
Những chiếc nón trắng
Đà Lạt ngày nắng
Dưới tán cây
Nắng quá
Chiều tà
Soi bóng
Bóng chiều xưa
Chiều quê
Sắc đào
Tháng ba
Hoa tím
Bạch đàn mùa thay áo
Thanh bình trên đất Thăng Long
Đông qua
Phong cảnh Tây Nguyên
Quê vắng
Trong vườn
Trên cạn
Gió thu
Phong cảnh 3
Rặng phi lao
Thu phố huyện #1
Mùa đông lạnh
Biển hát
Chiều đông
Mùa hoa đỏ
Ngày chủ nhật
Xuân bên cửa