Thu phố huyện
Thu phố huyện
Khắc gỗ / 2014 / C 50 × R 40
Cho thuê
Mùa thu thay áo
Những chiếc nón trắng
Dưới tán cây
Soi bóng
Mùa thu vàng ở Nara
Chiều tà
Chiều quê
Đà Lạt ngày nắng
Nắng quá
Bóng chiều xưa
Đông qua
Gió thu
Quê vắng
Bạch đàn mùa thay áo
Trong vườn
Hoa tím
Phong cảnh Tây Nguyên
Sắc đào
Thanh bình trên đất Thăng Long
Tháng ba
Phong cảnh 3
Trên cạn
Xuân bên cửa
Nắng thủy tinh
Công viên Thủ Lệ
Mùa hoa đỏ
Mùa đông lạnh
Biển hát
Khoảng trời
Ngày chủ nhật