Mùa đông lạnh
Mùa đông lạnh
Khắc gỗ / 2014 / C 50 × R 30
Cho thuê
Mùa thu thay áo
Mùa thu vàng ở Nara
Những chiếc nón trắng
Chiều quê
Chiều tà
Nắng quá
Đà Lạt ngày nắng
Soi bóng
Bóng chiều xưa
Thu phố huyện
Dưới tán cây
Đông qua
Phong cảnh Tây Nguyên
Quê vắng
Trên cạn
Tháng ba
Gió thu
Phong cảnh 3
Thanh bình trên đất Thăng Long
Sắc đào
Bạch đàn mùa thay áo
Hoa tím
Trong vườn
Khoảng trời
Rặng phi lao
Xuân bên cửa
Công viên Thủ Lệ
Nắng thủy tinh
Ngày chủ nhật
Hà Nội phố