Rặng phi lao
Rặng phi lao
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Mùa thu thay áo
Chiều tà
Đà Lạt ngày nắng
Thu phố huyện
Chiều quê
Dưới tán cây
Bóng chiều xưa
Soi bóng
Nắng quá
Mùa thu vàng ở Nara
Những chiếc nón trắng
Quê vắng
Đông qua
Trong vườn
Phong cảnh Tây Nguyên
Gió thu
Tháng ba
Trên cạn
Phong cảnh 3
Sắc đào
Bạch đàn mùa thay áo
Thanh bình trên đất Thăng Long
Hoa tím
Nắng thủy tinh
Xuân bên cửa
Hà Nội phố
Công viên Thủ Lệ
Ngày chủ nhật
Mùa thu vàng
Biển hát