Chiều tà
Chiều tà
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Mùa thu thay áo
Dưới tán cây
Những chiếc nón trắng
Nắng quá
Thu phố huyện
Mùa thu vàng ở Nara
Soi bóng
Đà Lạt ngày nắng
Bóng chiều xưa
Chiều quê
Phong cảnh Tây Nguyên
Quê vắng
Bạch đàn mùa thay áo
Đông qua
Hoa tím
Gió thu
Trên cạn
Sắc đào
Phong cảnh 3
Trong vườn
Tháng ba
Thanh bình trên đất Thăng Long
Công viên Thủ Lệ
Nắng thủy tinh
Mùa thu vàng
Biển hát
Ngày chủ nhật
Rặng phi lao
Mùa hoa đỏ
Phố Hà Nội