Vũ Đình Lương

Gallery nghệ sỹ
Cọp dưới trăng
Cọp dưới trăng
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Phố Hà Nội
Phố Hà Nội
Dry point / 2018 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Hoa ly đỏ
Hoa ly đỏ
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$826
Cho thuêBản in
Phố cổ hàng Chai
Phố cổ hàng Chai
Phấn màu / 2019 / C 52 × R 52
$261
Cho thuêBản in
Cảnh quê
Cảnh quê
Sơn mài / 2019 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Sen tàn
Sen tàn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Cho thuêBản in
Nắng sân chùa
Nắng sân chùa
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Phong cảnh Hòa Bình
Phong cảnh Hòa Bình
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Ao sen trong chùa
Ao sen trong chùa
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Cho thuê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Hoa hướng dương với đồ xưa
Acrylic / 2016 / C 90 × R 70
$826
Cho thuêBản in
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 60
$826
Phố cổ Hà nội
Phố cổ Hà nội
Acrylic / 2017 / C 110 × R 90
$1,087
Cho thuêBản in
Ngõ quê chiều hè
Ngõ quê chiều hè
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$783
Cho thuêBản in
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 90 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,391
Cho thuêBản in