Nguyễn Thị Quế

Gallery nghệ sỹ
Mây #4
Giới thiệu
Mây #4
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Cùng Thiên Nhiên
Cùng Thiên Nhiên
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
$2,870
Mây #3
Mây #3
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
$7,652
Mây #2
Mây #2
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
$7,652
Mây #1
Đã bán
Mây #1
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Nhà Thờ  #1
Nhà Thờ #1
Acrylic / 1998 / C 100 × R 100
$10,130
Cho thuê
Năm Dậu I
Năm Dậu I
Màu nước / 2017 / C 150 × R 90
$5,435
Rơm
Rơm
Màu nước / 2017 / C 120 × R 90
$9,783
Quan
Quan
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
$6,739
Nghiêng - Hoa tháng Ba
Nghiêng - Hoa tháng Ba
Màu nước / 2018 / C 106 × R 74
$6,739
Mùa trăng
Mùa trăng
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
$7,609
Khoảnh  khắc  #7
Khoảnh khắc #7
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Khoảnh Khắc  #2
Khoảnh Khắc #2
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Khoảnh khắc #6
Khoảnh khắc #6
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê