Nguyễn Minh Hải

Gallery nghệ sỹ
Vang vọng
Vang vọng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Hương rừng
Hương rừng
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 122
Cho thuêBản in
Sen Hạ 1
Sen Hạ 1
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Hương đêm
Hương đêm
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Sen hạ 2
Sen hạ 2
Sơn mài / 2021 / C 59 × R 122
Cho thuêBản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Sen
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Cổng làng Ước Lễ
Cổng làng Ước Lễ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Sen hồng
Đã bán
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Bản in
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 6
Sen 6
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen tàn
Sen tàn
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Phong cảnh
Phong cảnh
Giấy Dó / 2020 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Bản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 170
Cho thuêBản in
Trăng muộn
Trăng muộn
Sơn mài / 2014 / C 99 × R 79
Cho thuêBản in
Sen trắng
Sen trắng
Acrylic / 2016 / C 110 × R 80
Cho thuêBản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Sen
Sen
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Hội làng
Đã bán
Hội làng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 80
Bản in
Cơn mưa xa
Cơn mưa xa
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 90
Cho thuêBản in
Sen tháng 8
Sen tháng 8
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Bò đàn
Bò đàn
sơn mài trên gỗ / 2012 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Sen muộn
Sen muộn
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 120
Cho thuê