Trịnh Quốc Chiến

Gallery nghệ sỹ
Bốn bông sen
Bốn bông sen
Sơn mài / 2006 / C 84 × R 124
$5,565
Trăng soi đáy nước
Trăng soi đáy nước
Giấy / 2017 / C 75 × R 54
$1,391
Cho thuê
Thanh Âm Mùa Hạ
Thanh Âm Mùa Hạ
Giấy / 2018 / C 75 × R 54
$1,391
Cho thuê
Ánh sáng tâm linh
Ánh sáng tâm linh
Sơn mài / 2014 / C 100 × R 120
$9,261
Hoa sen nở
Hoa sen nở
Sơn mài / 2013 / C 84 × R 124
$5,565
Tự họa
Tự họa
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 90
$2,783
Cầu nguyện
Cầu nguyện
Sơn mài / 2014 / C 104 × R 80
$4,609
Trăng vàng
Trăng vàng
Sơn mài / 2015 / C 90 × R 90
$4,130