Trịnh Quốc Chiến

Gallery nghệ sỹ
Chuyện nhỏ chuyện to
Chuyện nhỏ chuyện to
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Bình Dương
$543
Cho thuê
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Màu mây tím
Màu mây tím
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Dưới ánh trăng thu
Dưới ánh trăng thu
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 90
$1,348
Dưới ánh trăng non
Dưới ánh trăng non
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Bản tango mùa đông
Bản tango mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$1,609
Xóm núi
Đã bán
Xóm núi
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Sáng mát trong
Sáng mát trong
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
$522
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
$522
Thời gian
Thời gian
Acrylic / 2019 / C 100 × R 150
$761
Cho thuê
Câu chuyện của rừng
Câu chuyện của rừng
Acrylic / 2019 / C 120 × R 160
$957
Cho thuê
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Đêm 30
Đêm 30
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Biển
Biển
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Thu
Thu
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$522
Cho thuê
Đối thoại
Đối thoại
Sơn dầu / 2014 / C 88 × R 147
$3,261
Hoàng tử xấu
Hoàng tử xấu
Acrylic / 2017 / C 160 × R 200
Hà Nội
$2,609
Cho thuê
Chó
Chó
Acrylic / 2017 / C 105 × R 64
Hà Nội
$1,304
Cho thuê
Không đề
Không đề
Acrylic / 2017 / C 105 × R 64
Hà Nội
$1,304
Cho thuê
Kinh Bắc
Giới thiệu
Kinh Bắc
Sơn mài / 2002 / C 120 × R 160
Cho thuê
Xưởng hoạ
Giới thiệu
Xưởng hoạ
Sơn mài / 2008 / C 108 × R 180
Cho thuê