Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
hoa sen  
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Chen
Chen
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
$348
Bản in
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 90
Đêm bình yên
Đêm bình yên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Cỏi hạnh phúc
Cỏi hạnh phúc
Acrylic / 2015 / C 120 × R 160
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Cuối hạ
Cuối hạ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Sen Tây Hồ
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Sen Trắng
Sen Trắng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$565
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 45 × R 30
Mùa nhớ 2
Mùa nhớ 2
Màu nước / 2019 / C 46 × R 114
$522
Ngày hạnh phúc
Ngày hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 100 × R 60
$1,352
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Mùa nhớ 1
Đã bán
Mùa nhớ 1
Màu nước / 2019 / C 68 × R 114
Ngày lạnh
Đã bán
Ngày lạnh
Sơn dầu / 2019 / C 45 × R 90
Đắk Lắk
Hòa ca
Hòa ca
Acrylic / 2018 / C 90 × R 60
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Bạch Liên 1
Bạch Liên 1
Acrylic / 2019 / C 130 × R 200
$5,652
Hương mùa hè
Đã bán
Hương mùa hè
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Hà Nội
$413
Bản in
Dấu xưa
Dấu xưa
Acrylic / 2018 / C 70 × R 70
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Giai điệu của hạnh phúc
Giai điệu của hạnh phúc
Acrylic / 2018 / C 100 × R 160
Thừa Thiên Huế
$957
Cho thuêBản in
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Sau cơn mưa
Đã bán
Sau cơn mưa
Chất liệu mới / 2018 / C 109 × R 79
$1,000
Bản in
Sen
Sen
Màu nước / 2015 / C 57 × R 45
Thái Nguyên
$130
Sen giữa hạ
Sen giữa hạ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Hoa sen 1
Hoa sen 1
Sơn dầu / 2019 / C 73 × R 92
$435
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu bột / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
$522
Tàn phai
Đã bán
Tàn phai
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Sen 2
Sen 2
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Buổi sáng bình yên
Buổi sáng bình yên
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Hoa sen
Hoa sen
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
$122
Cho thuêBản in
Mùa sen
Mùa sen
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 60
$239
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Sương sớm
Sương sớm
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
$2,252
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Acrylic / 2015 / C 160 × R 120
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348