Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
phong cảnh 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ngày dài 1
Ngày dài 1
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Nét quê
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Ngày mới
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Chiều ven đê
Chiều ven đê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
$1,000
Tụ họp
Tụ họp
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 130
$4,043
Góc quê
Góc quê
Bột màu trên giấy / 2016 / C 70 × R 50
Thái Nguyên
$130
Nắng đông
Nắng đông
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 100
$1,022
Lối về
Lối về
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,000
Xuân về
Xuân về
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Quê em 1
Quê em 1
Màu nước / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$130
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Ngày dài 3
Ngày dài 3
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Sắc vàng múa lân
Sắc vàng múa lân
Sơn mài / 2015 / C 88 × R 88
$3,000
Đồng lúa chín
Đồng lúa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Đây những bờ suối vắng
Đây những bờ suối vắng
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 40
$652
Bản in
Đường lên Yên Tử
Đường lên Yên Tử
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Ký ức ngày Rằm
Ký ức ngày Rằm
Sơn mài / 2013 / C 50 × R 120
$3,000
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Góc phố 3
Góc phố 3
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Bình minh vùng cao
Bình minh vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Đồng xanh
Đồng xanh
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
$870
Bản in
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$2,000
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Bến cũ
Bến cũ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Đôi bạn vùng cao
Đôi bạn vùng cao
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Ngày dài 2
Ngày dài 2
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Hải Phòng
$1,109
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Trưa hè
Trưa hè
Bột màu trên giấy / 2018 / C 50 × R 75
Thái Nguyên
$174
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739
Cánh đồng hoa
Đã bán
Cánh đồng hoa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 150
Thừa Thiên Huế
Góc phố 2
Góc phố 2
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Phố
Phố
Sơn dầu / 2016 / C 70 × R 90
$522
Kinh đô thần bí
Kinh đô thần bí
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Thừa Thiên Huế
$2,022
Sắc thu
Sắc thu
Acrylic / 2017 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Ký ức Champa
Ký ức Champa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 130
Thừa Thiên Huế
$1,522
Góc phố 1
Góc phố 1
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Nắng chiều 06
Nắng chiều 06
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
Thừa Thiên Huế
$522
Bến thuyền
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Phố cũ 2
Phố cũ 2
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$804
Góc phố
Góc phố
Bột màu trên giấy / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$130
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 140
$1,435
Quê em
Quê em
Bột màu trên giấy / 2016 / C 38 × R 55
Thái Nguyên
$130
Bên ô cửa
Bên ô cửa
Sơn dầu / 2019 / C 110 × R 55
Hải Phòng
$913