Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
màu nóng 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Theo mẹ
Theo mẹ
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Hương biển Lý Sơn
Hương biển Lý Sơn
Sơn mài / 2019 / C 122 × R 164
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140
Nắng An Giang
Nắng An Giang
Sơn mài / 2017 / C 40 × R 64
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Ký ức Champa
Ký ức Champa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 130
Thừa Thiên Huế
$1,522
Đêm quỳnh
Đêm quỳnh
Sơn dầu / 2019 / C 160 × R 110
$1,478
Bóng thời gian
Bóng thời gian
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$717
Nhà bên sông
Nhà bên sông
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 90
$1,478
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$2,000
Hạ Long
Đã bán
Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 150
$3,522
Ngày mùa
Đã bán
Ngày mùa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,913
Xóm chài ven đô
Đã bán
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
$20,130
Tung tăng
Đã bán
Tung tăng
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
$609
Cánh đồng xanh
Cánh đồng xanh
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
$1,174
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 110
$10,435
Biển hát
Biển hát
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$2,043
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2018 / C 50 × R 80
$304
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
Bắc Giang
$696
Tóc mây
Tóc mây
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
$1,174
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Mùa hạ
Mùa hạ
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Tuổi hồng
Tuổi hồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Du xuân
Đã bán
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Hoa chuối rừng
Đã bán
Hoa chuối rừng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 100
$1,826
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 140
$1,435
Vườn xưa
Đã bán
Vườn xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 150
$4,043
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130