Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
màu sắc 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ngồi 03
Ngồi 03
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Trăng sâu
Đã bán
Trăng sâu
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 50
Hà Nội
Bản in
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
Chim giẻ cùi
Chim giẻ cùi
Màu nước / 2019 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Tiếng chuông trong gió
Đã bán
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Bản in
Chân dung 15
Chân dung 15
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 03
Chân dung 03
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
Hai thiếu nữ
Hai thiếu nữ
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Ngày màu tím
Ngày màu tím
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Ngồi 01
Ngồi 01
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Chân dung 08
Chân dung 08
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
Tĩnh vật hương sắc
Đã bán
Tĩnh vật hương sắc
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoan ca
Hoan ca
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 200
Trừu tượng
Trừu tượng
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chân dung 11
Chân dung 11
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Chim mỏ rộng hung
Chim mỏ rộng hung
Màu nước / 2019 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Năng lượng cuộc sống
Năng lượng cuộc sống
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Bản in
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
Trời Chiều
Đã bán
Trời Chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Long vân hý thủy
Long vân hý thủy
Acrylic / 2018 / C 130 × R 110
Thừa Thiên Huế
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Không gian bên ngoài
Không gian bên ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 160
Bình minh
Bình minh
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chân dung 04
Chân dung 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Bồ đề tâm 2
Bồ đề tâm 2
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Chân dung
Chân dung
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Đường cong
Đường cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Không gian của đường nét và màu sắc
Không gian của đường nét và màu sắc
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Thạch thảo
Đã bán
Thạch thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hà Nội
Ngày màu hồng
Ngày màu hồng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 14
Chân dung 14
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hương chiều
Đã bán
Hương chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Vũ điệu
Vũ điệu
Acrylic / 2018 / C 150 × R 110
Thừa Thiên Huế
Ngồi 02
Ngồi 02
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Chân dung 13
Chân dung 13
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Thu sang
Đã bán
Thu sang
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Chiều trong vườn
Chiều trong vườn
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100