Artists...
Types...
Themes...
Trừu tượng 
×
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Four Seasons Melodies (No1)
Four Seasons Melodies (No1)
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Nghệ An
Bản in
Tạo hoá
Tạo hoá
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Cơn Mưa Cuối Hạ
Cơn Mưa Cuối Hạ
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Phố Lên Đèn
Phố Lên Đèn
Acrylic / 2021 / C 120 × R 180
Trừu tượng 01
Trừu tượng 01
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Đôi bạn
Đôi bạn
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Blue Smoke
Blue Smoke
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Ngõ nhà thờ
Ngõ nhà thờ
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 140
Cho thuêBản in
Thu về trên phố
Thu về trên phố
Acrylic / 2021 / C 100 × R 220
Cho thuê
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Trừu tượng 05
Trừu tượng 05
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Dưới ánh trăng
Dưới ánh trăng
Acrylic / 2021 / C 50 × R 40
Bình Phước
Lối về
Lối về
Acrylic / 2021 / C 34 × R 44
Bóng thời gian
Bóng thời gian
Acrylic / 2013 / C 114 × R 168
Thừa Thiên Huế
Trừu tượng 02
Trừu tượng 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 100
Trừu tượng 03
Trừu tượng 03
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Cảm Thức Vàng
Cảm Thức Vàng
Acrylic / 2021 / C 120 × R 180
Tình Thu
Tình Thu
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Ngõ Tím
Ngõ Tím
Acrylic / 2021 / C 120 × R 180
Tiếng Thu
Tiếng Thu
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Cho thuêBản in
Bến Đợi
Bến Đợi
Acrylic / 2022 / C 79.8 × R 79.8
Làn sóng Kiến trúc
Làn sóng Kiến trúc
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Ninh Bình
Cho thuêBản in
Miền hoang
Miền hoang
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 80
Lập đông
Lập đông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Quí luật tự nhiên
Quí luật tự nhiên
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Chung cư
Chung cư
Sơn dầu / 2020 / C 140 × R 120
Cho thuêBản in
Thu vàng trong nắng
Thu vàng trong nắng
Acrylic / 2021 / C 100 × R 100
Cho thuê
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2019 / C 140 × R 80
Cho thuêBản in
Sớm mùa đông
Sớm mùa đông
Acrylic / 2021 / C 65 × R 50
Hổ phi xe
Hổ phi xe
Acrylic / 2022 / C 79.8 × R 79.8
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Trừu tượng 06
Trừu tượng 06
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Hương hoa đồng nội
Hương hoa đồng nội
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Cầu treo qua Suối
Cầu treo qua Suối
Acrylic / 2013 / C 100 × R 170
Thừa Thiên Huế
Trừu tượng 04
Trừu tượng 04
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Xâm thực
Xâm thực
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Vĩnh Long
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 140
Cho thuêBản in