Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Trừu tượng 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ngẫu hứng 2
Ngẫu hứng 2
Acrylic / 2000 / C 80 × R 60
Hải Dương
$970
Trừu tượng 4
Trừu tượng 4
Acrylic / 2016 / C 80 × R 60
Hải Dương
$1,209
NO NAME 226
NO NAME 226
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
$2,174
Bản in
GIẤC MƠ ĐỒNG DAO
GIẤC MƠ ĐỒNG DAO
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 135
$804
Cho thuê
đêm
đêm
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Hà Nội
$2,000
Bản in
Nguyện Cầu
Nguyện Cầu
Acrylic / 2018 / C 90 × R 90
Hải Dương
$1,935
TRĂNG QUÊ
TRĂNG QUÊ
Sơn dầu / 2016 / C 135 × R 90
$717
Cho thuê
N.L.B
N.L.B
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 120
Cõi Tịnh
Cõi Tịnh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
$522
Cho thuêBản in
HẠT MẦM
HẠT MẦM
Đồng / 1997 / C 25 × R 23
$1,435
Trừu tượng 1
Trừu tượng 1
Acrylic / 2010 / C 90 × R 90
Hải Dương
$1,935
Nắng trong phố
Đã bán
Nắng trong phố
Acrylic / 2015 / C 100 × R 150
Quảng Trị
Bản in
Suối Hoa
Suối Hoa
Acrylic / 2010 / C 90 × R 90
Hải Dương
$1,935
Sao Biển
Sao Biển
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
Hải Dương
$2,417
Way of the Past 02
Way of the Past 02
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 90 × R 70
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
SEN CUỐI MÙA
SEN CUỐI MÙA
Sơn dầu / 2018 / C 117 × R 168
$978
Cho thuê
Trong Thành phố
Trong Thành phố
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Hải Dương
$1,452
WAY OF THE PAST 03
WAY OF THE PAST 03
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
$565
Cho thuêBản in
Tiếng rừng trong đêm
Tiếng rừng trong đêm
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
$870
Cho thuêBản in
CỬA BIỂN
CỬA BIỂN
Đồng / 1998 / C 36 × R 20
$1,435
Ngẫu hứng 1
Ngẫu hứng 1
Acrylic / 2014 / C 90 × R 90
Hải Dương
$1,935
Century night 02
Century night 02
Sơn dầu / 2020 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Way Of The Past 01
Way Of The Past 01
Acrylic / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
$391
Cho thuêBản in
Trăng
Trăng
Acrylic / 2020 / C 100 × R 150
Hải Dương
$1,935
Sự sống mới 2
Sự sống mới 2
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Sự sống mới 1
Sự sống mới 1
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
$217
Cho thuêBản in
Sự sống mới 3
Sự sống mới 3
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
$652
Cho thuêBản in
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Acrylic / 2012 / C 80 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Trừu tượng 3
Trừu tượng 3
Acrylic / 2018 / C 80 × R 60
Hải Dương
$1,209
Ký ức
Ký ức
Sơn dầu / 2005 / C 120 × R 120
Nghệ An
$87
Cho thuêBản in
ocean
ocean
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 120
no name 107
no name 107
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
cánh đồng
cánh đồng
Acrylic / 2019 / C 200 × R 400
Hà Nội
$8,000
Bản in
Bản sonasta (Ánh Trăng)
Bản sonasta (Ánh Trăng)
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Hải Dương
$24,157
Hương đầu mùa
Đã bán
Hương đầu mùa
Sơn dầu / 2012 / C 120 × R 150
Quảng Trị
Bản in
no name 317
no name 317
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 50
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Acrylic / 2018 / C 90 × R 90
Hải Dương
$1,935
NỤ HÔN
NỤ HÔN
Đồng / 1997 / C 28 × R 15
$1,435