Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Trừu tượng 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ký ức về Champa 2
Ký ức về Champa 2
Tổng hợp / 2017 / C 40 × R 40
Hà Nội
Chiếc ghế màu tím
Chiếc ghế màu tím
Acrylic / 2021 / C 120 × R 80
Múa
Múa
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 100
Đường cong
Đường cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 70
Tự Tại Nơi Tâm
Tự Tại Nơi Tâm
Acrylic / 2022 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Thiếu nữ và hoa
Thiếu nữ và hoa
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80
Cô gái ngủ 2
Cô gái ngủ 2
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Ánh trăng trên cầu
Ánh trăng trên cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Ký ức thu
Đã bán
Ký ức thu
Sơn dầu / 2018 / C 77 × R 50
Hà Nội
Buổi sáng
Buổi sáng
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Ký ức Champa 3
Ký ức Champa 3
Tổng hợp / 2018 / C 80 × R 80
Hà Nội
Dưới chân cầu
Dưới chân cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Cô gái và con chó
Cô gái và con chó
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Nuy nằm
Nuy nằm
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Trừu tượng 19
Trừu tượng 19
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Chiếc ghế dài
Chiếc ghế dài
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Bình minh trên cầu
Bình minh trên cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Nuy ngồi II
Nuy ngồi II
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Trừu tượng 18
Trừu tượng 18
Sơn dầu / 2018 / C 77 × R 50
Hà Nội
Ký ức Champa 4
Ký ức Champa 4
Tổng hợp / 2018 / C 80 × R 80
Hà Nội
Cơn gió mạnh
Cơn gió mạnh
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Tâm điểm
Tâm điểm
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Trừu tượng 20
Trừu tượng 20
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Ký ức Champa 5
Ký ức Champa 5
Tổng hợp / 2017 / C 80 × R 130
Hà Nội
Cuộc vui
Cuộc vui
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 200
Trừu tượng 22
Trừu tượng 22
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Nuy ngồi III
Nuy ngồi III
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Phong cảnh
Phong cảnh
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Không gian đỏ
Không gian đỏ
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80
Giao hợp
Giao hợp
Tổng hợp / 2021 / C 120 × R 200
Trừu tượng 21
Trừu tượng 21
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Cuộc liên hoan
Cuộc liên hoan
Tổng hợp / 2021 / C 130 × R 170