Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Trừu tượng 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sức xuân
Sức xuân
Acrylic / 2021 / C 120 × R 60
Cho thuêBản in
Vết của thời gian
Vết của thời gian
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Trong khu vườn ký ức. No2
Trong khu vườn ký ức. No2
Acrylic / 2021 / C 86 × R 46
Cho thuêBản in
Lotusform I
Lotusform I
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Thiếu nữ Pn1
Thiếu nữ Pn1
Acrylic / 2021 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Trong khu vườn ký ức
Trong khu vườn ký ức
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Chân dung 09
Chân dung 09
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Lễ hội mùa xuân
Lễ hội mùa xuân
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Trừu tượng 48.16
Trừu tượng 48.16
Acrylic / 2016 / C 96 × R 70
Trừu tượng 3 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 3 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Anh sẽ gặp em ở kiếp sau
Anh sẽ gặp em ở kiếp sau
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Atb No1
Atb No1
Acrylic / 2020 / C 68 × R 50
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Cô ấy đang nói gì đó ?
Cô ấy đang nói gì đó ?
Acrylic / 2021 / C 50 × R 40
Cho thuê
THIẾU NỮ PN2
THIẾU NỮ PN2
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian .No11
Ký ức thời gian .No11
Tổng hợp / 2021 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Trừu tượng 31.19
Trừu tượng 31.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Ký ức thời gian.No2
Ký ức thời gian.No2
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Galaxy I
Galaxy I
Sơn mài / 2003 / C 70 × R 90
Avatar #2
Đã bán
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Morning mist
Morning mist
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Những cuộc đời rạn vỡ
Những cuộc đời rạn vỡ
Acrylic / 2021 / C 66 × R 86
Cho thuêBản in
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Trừu tượng 1 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 1 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Trừu tượng 26.15
Trừu tượng 26.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Trừu tượng 30.19
Trừu tượng 30.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Lotusform III
Lotusform III
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Trừu tượng 2 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 2 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Phố đêm
Đã bán
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Xưởng vẽ III
Xưởng vẽ III
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Abt. No4
Abt. No4
Acrylic / 2019 / C 40 × R 55
Cho thuêBản in
Trầm tích 6.19
Trầm tích 6.19
Acrylic / 2019 / C 115 × R 115
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Sự kết tinh
Sự kết tinh
Acrylic / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50