Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Phong cảnh 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Ngày mới
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Hoa đêm
Hoa đêm
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120
$3,522
Hồ Gươm xanh
Hồ Gươm xanh
Sơn mài / 2008 / C 60 × R 60
$1,000
Bản in
Sen Tây Hồ
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Mùa hè 1
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Ký ức ngày Rằm
Ký ức ngày Rằm
Sơn mài / 2013 / C 50 × R 120
$3,000
Cọ xanh
Cọ xanh
Sơn mài / 2019 / C 135 × R 330
$173,913
Góc bình yên
Góc bình yên
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Cho thuêBản in
Du xuân
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Đường lên Yên Tử
Đường lên Yên Tử
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Nắng Xuân
Nắng Xuân
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
$3,913
Ngõ xóm
Ngõ xóm
Sơn mài / 2012 / C 60 × R 70
$413
Cho thuêBản in
Hoa mẫu đơn
Hoa mẫu đơn
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,435
Văn minh lúa nước
Văn minh lúa nước
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 90
$4,130
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739
Đôi bạn vùng cao
Đôi bạn vùng cao
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Phong cảnh Sa Pa
Phong cảnh Sa Pa
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Nghệ An
$413
Bến thuyền
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Mùa thu Hà Nội
Mùa thu Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$3,043
Cho thuê
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Bến cũ
Bến cũ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Điệu múa Rồng Tiên
Điệu múa Rồng Tiên
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$3,000
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
$20,130
Đêm nhà thờ
Đêm nhà thờ
Sơn mài / 2005 / C 60 × R 70
$1,000
Cho thuêBản in
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 140
$1,435
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Nắng Đền Thiêng
Nắng Đền Thiêng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$18,913
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
$1,130
Xóm vắng
Xóm vắng
Sơn mài / 2008 / C 60 × R 70
$696
Cho thuêBản in
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Gió sông Hồng
Gió sông Hồng
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 90
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$2,000
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Bình minh vùng cao
Bình minh vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Xóm chài ven đô
Đã bán
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Hương quê
Hương quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
$1,000
Cho thuê
Đu đủ vườn nhà
Đu đủ vườn nhà
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Tụ họp
Tụ họp
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 130
$4,043
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870