Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Phụ nữ 
Nude 
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chuyện cao nguyên đá
Chuyện cao nguyên đá
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2020 / C 83 × R 90
$3,043
Màu thời gian
Màu thời gian
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 80
$3,378
Cụ già vùng cao
Cụ già vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Treo đèn
Treo đèn
Sơn mài / 2019 / C 65 × R 100
$1,130
Cho thuê
Hoa Hậu
Hoa Hậu
Sơn mài / 2020 / C 61 × R 41
$478
Bản in
Câu chuyện
Đã bán
Câu chuyện
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Sông trăng
Sông trăng
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
$7,043
Cho thuê
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Sông quê
Sông quê
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$3,478
Ngắm sen
Ngắm sen
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Trăng
Trăng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Tắm
Giới thiệu
Tắm
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 120
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
$2,391
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Sắc xuân
Sắc xuân
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
$3,043
Sắc thu bên Hồ Gươm
Sắc thu bên Hồ Gươm
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 110
$1,261
Tận hưởng
Tận hưởng
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
$435
Cho thuêBản in
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Thăng Long văn hiến
Thăng Long văn hiến
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
$522
Cho thuêBản in
Nude nằm võng
Nude nằm võng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Mộng du
Giới thiệu
Mộng du
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
Cho thuê
Vườn xuân
Vườn xuân
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
$2,000
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
$11,248
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 145
$5,217
Tụ họp
Tụ họp
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 130
$4,043
Hẹn hò
Hẹn hò
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$3,378
Nude - 2020
Nude - 2020
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
$609
Cho thuê
Chợ quê
Chợ quê
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 120
$5,217
Hái Sen
Hái Sen
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Được mùa
Được mùa
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
$4,500
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Em bé Hmong
Em bé Hmong
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 60
$2,252