Phong cảnh 1
Phong cảnh 1
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Nắng đang lên
Bến sống quê
Bến sông quê
Hồng Xuân
Tĩnh vật mùa thu
Khe thác Hin Lạp
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật
Ao quê
THẮM
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Góc phố cổ Đồng Văn
tĩnh vật
Chân dung 2
Chân dung 1
Bến bình yên
Chiều Tây Bắc
Ngõ quê chiều hè
Hoa hướng dương
Về thôi
tĩnh vật
ĐẤT VIỆT II
Chiều xuân 2
Quê nhà bạn
Hoa đỗ quyên
Góc quê
tĩnh vật
Mùa gặt
Lên rẫy