Giao hoà
Đã bán
Giao hoà
Acrylic / 2018 / C 60 × R 80
THẮM
Hồng Xuân
Đêm xuân
Hoa nắng
Hương thơm của hoa hồng
Tĩnh
Tĩnh vật 5
Chân dung 1
Nữ sinh viên
Góc quê
THIÊN ĐỊA NHÂN
Phong cảnh 1
Cơn Giông
Nắng lên
Nắng sớm
Thể nghiệm 13
Xuân về trên bản
Nắng chiều
Mùa gặt
Tháng Tư về qua ngõ
SEN SỚM
Bến xưa
Hoa layon 1
Góc quê bừng sáng
Đi nương
Hoa xương rồng
Hoa đồng tiền
Chân dung 2
Chiều xuân 2
Mẹ con