Tĩnh vật quả
Tĩnh vật quả
Bột màu trên giấy / 2016 / C 36 × R 53
Thái Nguyên
$109
Hoa quả mùa hè
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 2
Cúc vàng
Hoa đồng tiền
Hoa tĩnh vật
Sắc vàng
Hoa sứ đỏ
Tĩnh vật mùa thu
Sớm Mai
Trà sen tây hồ
Tĩnh vật
Một sớm mùa thu
Tĩnh Vật
SEN SỚM
Hoa sơn quỳ
Hoa hướng dương với đồ xưa
THIÊN ĐỊA NHÂN
Nồng Nàn
Hoài niệm 2
Tĩnh vật 3
THẮM
Hoa xương rồng
Đào Xuân
Góc quê
Hoa nắng
Hoa hướng dương