Tĩnh vật quả
Tĩnh vật quả
Bột màu trên giấy / 2016 / C 36 × R 53
Thái Nguyên
$109
Tĩnh vật 1
Hoa quả mùa hè
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Tĩnh vật 2
Hoa đồng tiền
Cúc vàng
Sắc vàng
Hoa tĩnh vật
Hoa sứ đỏ
Trà sen tây hồ
Hoa hướng dương với đồ xưa
Sớm Mai
SEN SỚM
Tĩnh vật
Tĩnh vật mùa thu
Hoa sơn quỳ
Một sớm mùa thu
Tĩnh Vật
THIÊN ĐỊA NHÂN
Tĩnh vật 3
Nồng Nàn
Hoa xương rồng
THẮM
Hoài niệm 2
Quà quê
Góc quê
QUẢ VƯỜN NHÀ
Đào Xuân