Sắc vàng
Sắc vàng
Tổng hợp / 2019 / C 65 × R 45
Tĩnh vật mùa thu
Hoa quả mùa hè
Một sớm mùa thu
Tĩnh vật
Tĩnh
Tĩnh vật
Tĩnh vật quả
Hoa sứ đỏ
Tĩnh vật 13
THẮM
Hoa tĩnh vật
Hồng Xuân
Hoa đồng tiền
Tĩnh vật 1
Hoa hướng dương với đồ xưa
THIÊN ĐỊA NHÂN
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật
Hoa đỗ quyên
Tĩnh vật 2
Sớm Mai
Tĩnh vật 5
Cúc vàng
ĐẤT VIỆT II
Đào Xuân
Nồng Nàn
QUẢ VƯỜN NHÀ
Hoa xương rồng
Tĩnh vật hoa vàng
Hoa nắng