Tĩnh vật 5
Tĩnh vật 5
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Hoa quả mùa hè
Một sớm mùa thu
Tĩnh vật mùa thu
Tĩnh vật
Cúc vàng
THIÊN ĐỊA NHÂN
Tĩnh vật quả
Hoa hướng dương với đồ xưa
Tĩnh vật
Hoa đỗ quyên
Hoa tĩnh vật
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh
Tĩnh vật 1
Hồng Xuân
Tĩnh vật 2
Hoa đồng tiền
Hoa sứ đỏ
Sắc vàng
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật
THẮM
Sớm Mai
Mùa hè 1
Nồng Nàn
Đào Xuân
Tĩnh vật 4
Hoa đỏ
Hồng môn
Tĩnh vật hoa vàng